Klantverhalen

Dubbelportret: Comfort Vermogensbeheer

De adviseur naast de ondernemer

Als belastingadviseur is Jan van Opstal dagelijks actief voor gedreven ondernemers die vooruit willen met hun bedrijf. Zo ook in het geval van Comfort Vermogensbeheer in Raamdonksveer. Directeur en vermogensbeheerder Guido van Hattem doet regelmatig een beroep op Jan om samen te sparren. “Het is uitdagend om hen te mogen adviseren. Gelet op de aard van hun activiteiten zijn ze immers gehouden aan strenge wet- en regelgeving vanuit de AFM en De Nederlandsche Bank.”

Jan vertelt dat contacten tussen Schipper Accountants en Comfort Vermogensbeheer (en de voorganger ervan) al langere tijd bestaan. Hijzelf komt er nu een jaar of vijf over de vloer en is enthousiast over de groei die het bedrijf doormaakt. “Omdat ze al jaren klant zijn, hebben wij het kantoor zien groeien, zowel in omvang als in de kwaliteit van de dienstverlening. Bij eventuele fiscale of juridische vraagstukken, kloppen ze bij ons aan. Guido is wat dat betreft onze belangrijkste contactpersoon. Hij is binnen de directie hoofdzakelijk belast met financiële zaken.”

Advies bij fiscale aangelegenheden

Vertrouwen is cruciaal in het werk dat Guido en zijn collega’s doen. Dat vertrouwen speelt ook een belangrijke rol in de relatie met Jan. “Comfort Vermogensbeheer beheert grote sommen geld voor haar opdrachtgevers. Guido is betrouwbaar en handelt ook zo. Ook in ons geval is nadrukkelijk sprake van wederzijds vertrouwen. Daarbij is de omgang gemoedelijk; een telefoontje, een mailtje en af en toe persoonlijk contact. Guido is een kei in wat hij doet op het gebied van het beheren van vermogen, maar hij weet ook dat de kennis van hem en zijn collega’s op het terrein van fiscale aangelegenheden niet altijd toereikend is. Dat zijn de momenten waarop we tijdig met elkaar schakelen.”

Omdat ze al jaren klant zijn, hebben wij het kantoor in omvang en in de kwaliteit van dienstverlening zien groeien

Jan van Opstal, belastingadviseur

Uitdagende vraagstukken

“Voorbeelden van mijn adviezen? Die zijn er genoeg”, aldus Jan. “Zo heb ik Guido enkele jaren terug geadviseerd gedurende een tamelijk complex overnametraject van waaruit Comfort Vermogensbeheer is ontstaan. Verder spelen er regelmatig btw-vraagstukken. Denk hierbij aan vragen met betrekking tot de reikwijdte van de btw-vrijstelling. Dat is soms best complex, onder andere door de vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en omdat het bedrijf onder toezicht van De Nederlandsche Bank valt.” Jan vertelt ook over de software waaraan Comfort Vermogensbeheer werkt om de keuze om te gaan beleggen laagdrempeliger te maken. “Ik vind het mooi om te zien hoe ze continu werken aan hun dienstverlening en daarbij steeds oog houden voor het belang van persoonlijk contact. Ook deze software is weer een uitdaging, óók voor mij. Hoe verhoudt een en ander zich fiscaal gezien, hoe lopen de licenties en waar ligt het eigendom van de klantenportefeuille?”

Waardevolle adviezen

Jan vertelt dat hij de gesprekken met Guido waardeert. Zijn kennis wordt aardig uitgedaagd, dus het devies is om scherp te blijven. “Het is goed om soms stevig te discussiëren over zaken, zodat je zeker weet dat je alles langs alle kanten bekijkt. Voor mij is het fijn dat Guido mijn adviezen op waarde inschat en dus in de meeste gevallen overneemt.”

De ondernemer naast de adviseur

“Wie vermogen heeft, kan dit zelf beleggen, advies inwinnen om het zelf te beleggen of het beleggen uitbesteden aan een professionele vermogensbeheerder. Voor dat laatste doen vermogende particulieren, maar ook rechtspersonen zoals bv’s of cv’s, familiefondsen en goede doelenstichtingen een beroep op ons. Hierbij is wederzijds vertrouwen cruciaal. Spelen er fiscale zaken dan doe ik een beroep op Jan van Opstal van Schipper Accountants. Het is heel fijn dat hij begrijpt wat wij doen en bovendien meedenkt vanuit ons ondernemerschap.”

Comfort Vermogensbeheer is in 2019 ontstaan na de overname van een andere vermogensbeheerder. De contacten met Schipper bestonden toen al. Guido van Hattem is één van de directieleden en één van de zes vermogensbeheerders van Comfort Vermogensbeheer. Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk gevestigd binnen een ruime straal rondom Raamsdonksveer, maar vrijwel in heel Nederland doen mensen een beroep op Comfort Vermogensbeheer. “Binnen een vooraf afgestemd mandaat beheren wij vermogens van circa 200.000 euro en meer. Vanzelfsprekend rapporteren wij onze opdrachtgevers regelmatig over hun beleggingsportefeuille. Belangrijk in onze dienstverlening is dat we inzetten op een vertrouwensrelatie met één vermogensbeheerder: één contactpersoon gedurende meerdere jaren. Dat is belangrijk in ons werk. Verder werken wij nauw samen met andere trusted advisors, zoals een notaris, financieel planner of fiscalist.”

We zijn nuchter, maar leveren daaren­tegen een hoog­waardige kwaliteit dienstverlening

Guido van Hattem, directie Comfort Vermogensbeheer

Proactief adviseren

Guido heeft als directielid financiën in zijn portefeuille en werkt regelmatig samen met Jan. Hij beschouwt Jan als zijn adviseur en sparringpartner. “Bij vrijwel alle fiscale vraagstukken klop ik bij hem aan. Zoals in 2019 toen hij de overname van een andere vermogensbeheerder ondersteunde en recent, toen we een associated partner contractueel wilden vastleggen op een manier die recht deed aan de wensen van beide partijen. In dat laatste geval kan ik een beroep doen op Jan om uit te zoeken wat wel en niet kan.” Dat laatste geldt ook voor alle vragen die opdoemen bij het ontwikkelen van software voor een nieuwe beleggingsapp. “In de meeste gevallen ben ik degene die het contact zoekt, maar zeker niet altijd. Jan durft zeker ook proactief met zaken te komen, en ja, dat is prettig.”

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

Guido wijst erop dat het werk van zijn kantoor gebonden is aan strenge wet- en regelgeving. Logisch dus dat hij het belangrijk vindt dat Jan weet hoe hij binnen die strenge kaders moet handelen. “Wat ik prettig vind aan de samenwerking met hem is dat hij snel schakelt, meedenkt en begrijpt wat wij doen. Hij snapt dus ook dat hij niet met een dik rapport moet komen aanzetten en dito rekening. Hij begrijpt wat ik bedoel en wat ons helpt. Bovendien, en dat is net zo goed belangrijk, ook op het persoonlijke vlak is er een klik.” Tot slot merkt Guido op dat ook de bedrijfscultuur van beide bedrijven met elkaar overeenkomt. “Wij hebben geen duur, gelikt kantoor en Schipper ook niet. We zijn nuchter, maar leveren daarentegen beiden een hoogwaardige kwaliteit dienstverlening.”

mr. drs. Jan van Opstal RB

010 - 31 38 546

06 - 21 95 81 87