Klantverhalen

Dubbelportret: Bomenwacht Nederland

Lees hier het dubbelportret tussen ondernemer Rob Hollemans en Pensioenadviseur Angelique Gijsen.

De adviseur naast de ondernemer

“De manier waarop Bomenwacht Nederland de nieuwe pensioenregeling heeft aangepakt, vind ik goed. Ze kijken echt om naar hun werknemers. Ik vind het verder slim dat ze regelmatig pensioenspreekuren organiseren. Naar mijn idee betaalt dit zich uit: wie een stapje extra zet voor zijn medewerkers, kan erop rekenen dat dit andersom ook gebeurt.”

Angelique Gijsen is enthousiast over haar werk. “Als pensioenadviseur kom ik bij veel verschillende bedrijven over de vloer. Soms is dat een compleet nieuwe wereld. Ook de activiteiten van Bomenwacht Nederland waren nieuw voor mij. Zie ik nu een paar bijzondere bomen, dan denk ik direct aan hun werk.”

Grondig inventariseren

Angelique vertelt dat tijdens de eerste inventarisatie bleek dat Bomenwacht Nederland een nieuwe pensioenregeling wenste, maar geen versobering voor ogen had. “Pensioen is een moeilijk onderwerp. Het is inhoudelijk complex en je moet op allerlei manieren voldoen aan wet- en regelgeving. Na deze eerste inventarisatie heb ik een blauwdruk van de regeling voorgelegd. Daarbij heb ik rekening gehouden met de wens om duurzaam te beleggen. Een goede keuze vind ik. Het sluit nauw aan bij de visie en de werkzaamheden van het bedrijf. In samenspraak met Rob Hollemans en de andere directieleden zijn we tot een keuze gekomen. Voor mij was het prettig dat Rob kennis had van pensioenen en gevoel heeft bij beleggingen. Daarmee was hij een goede gesprekspartner.”

Goed werkgeverschap

Aandacht voor pensioen is belangrijk, meent Angelique. Zij ziet dat Bomenwacht Nederland zich hiervan terdege bewust is. “Pensioen is in feite uitgesteld loon. Het is het inkomen van je werknemer, nádat ze met pensioen zijn gegaan. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ik signaleer dat het pensioenbewustzijn binnen ondernemend Nederland groeit. Toch kan het bij veel bedrijven nog beter. Er zijn nog te veel werkgevers die de pensioenregeling als een last zien.”

Pensioenspreekuur

Dat laatste is bij Bomenwacht Nederland niet het geval. Integendeel, het bedrijf onderschrijft het belang van een goede regeling.  “Bomenwacht Nederland maakt zelfs budget vrij om haar werknemers te informeren over hun pensioen. Ik heb een paar keer per jaar een pensioenspreekuur. Hiervoor worden nieuwe werknemers uitgenodigd, maar eigenlijk is iedereen welkom. Het voorziet nadrukkelijk in een behoefte. Natuurlijk kun je op www.mijnpensioenoverzicht.nl informatie vinden, maar voor veel werknemers is dit ingewikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat deze spreekuren zich uitbetalen. Als werknemers zien dat je als werkgever bereid bent in ze te investeren, komt dit op een of andere manier bij je terug.”

De ondernemer naast de adviseur

Rob Hollemans is Controller en Financieel Manager bij Bomenwacht Nederland in Linschoten. Het bedrijf werkt al enkele jaren samen met Schipper Accountants. “Toen ons bestaande pensioencontract afliep, hebben we diverse partijen uitgenodigd. Schipper Pensioen kwam als beste uit de bus. Pensioenadviseur Angelique Gijsen blonk direct uit qua deskundigheid. De samenwerking is prettig en goed.”

Bomenwacht Nederland ondersteunt als bomenadviesbureau Nederlandse gemeenten bij het beheer van hun bomen. Rob vertelt dat met name de procesmatige en gestructureerde aanpak wordt gewaardeerd. “We zetten in op een lange termijn relatie en ontzorgen gemeenten. We zijn een objectieve partij en zijn op verschillende vlakken actief. Zo inspecteren we de bomen op veiligheid en onderhoud, geven we advies bij ziekte en plagen en schrijven we beleidsplannen of een bestek.” Bomenwacht Nederland valt samen met twee andere werkmaatschappijen onder één holding. Binnen de holding werken circa 70 mensen.

Nieuwe pensioenuitvoerder

Schipper Accountants verzorgt al meer dan 10 jaar de jaarrekening. Ook klopt Bomenwacht Nederland regelmatig bij Schipper aan voor fiscaal advies. “Vanwege het einde van het pensioencontract, moesten we op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Angelique heeft dit hele traject begeleid. Niet alleen was de eerste indruk van haar parate kennis goed, ook het plan van aanpak zat goed in elkaar. Bovendien kent Schipper onze organisatie al door en door. Al met al overtuigende argumenten om ook dit traject door Schipper te laten begeleiden.”

Duurzaam en goed

De start was een eerste inventarisatiegesprek, waarin Rob aangaf wat Bomenwacht Nederland belangrijk vindt. “Pensioenen worden over het algemeen versoberd. Dat was iets wat wij nadrukkelijk niet wensten. Verder vonden wij het belangrijk om een pensioenuitvoerder te kiezen die qua duurzaamheid aansloot bij onze ‘groene’ organisatie. Tot slot wilden we onze werknemers ook een ANW-hiaat verzekering bieden. Op basis hiervan kwam Angelique met een shortlist van vijf mogelijke partijen. Angelique startte vervolgens de onderhandelingen en zo zijn we tot een keuze gekomen.”

Prettige samenwerking

Rob vertelt dat Schipper vervolgens ook het vele papierwerk uit handen heeft genomen en heeft zorg gedragen voor de aanmelding van alle werknemers. “Om iedereen te informeren over de nieuwe pensioenregeling heeft Angelique een presentatie verzorgd. Verder zijn er pensioenspreekuren geweest, waar werknemers terecht konden met individuele vragen. Dat laatste werkte zo goed dat we dit nu twee of drie keer per jaar organiseren. Ik vind dit belangrijk vanuit onze zorgplicht naar werknemers. Voor ons is het verder prettig dat Schipper veranderingen tijdig signaleert en beschikbaar blijft voor ad hoc vragen. Door de korte lijnen is de samenwerking buitengewoon prettig.”

Bomenwacht Nederland heeft zich onlangs gevestigd in Linschoten. Meer weten over Bomenwacht Nederland? Bekijk dan hier de website.

Angelique Gijsen

0113 - 23 94 11

06 - 53 75 62 61