Blog

Dividend uitkeren naar het buitenland? Let op de inhoudings­vrijstelling!

Keert u dividend uit naar het buitenland? Dan moet de bv in beginsel 15% dividendbelasting inhouden. Wanneer een Nederlandse bv dividend uitkeert aan een andere in Nederland gevestigde bv, is in beginsel de inhoudingsvrijstelling van toepassing. Er is dan geen dividendbelasting in Nederland verschuldigd. Bij een grensoverschrijdende dividenduitkering kan niet altijd gebruik worden gemaakt van de inhoudingsvrijstelling. In dit artikel leggen we uit wat deze regeling inhoudt en waar u op moet letten.

Voorwaarden

Wanneer wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, kan een vennootschap die dividend uitkeert een beroep doen op de inhoudingsvrijstelling. Dit is onder andere mogelijk wanneer de vennootschap die het dividend ontvangt (moedermaatschappij) minimaal 5 procent aandelen bezit in de vennootschap die het dividend uitkeert. Daarnaast mag er geen sprake zijn van misbruik.

Misbruik situaties

Om te beoordelen of er sprake is van een misbruiksituatie moet worden gekeken naar de volgende voorwaarden:

  1. De vennootschap die het dividend ontvangt mag de aandelen van de uitkerende vennootschap niet houden met als (één van de) hoofddoel(en) het ontwijken van belastingheffing.
  2. Er mag geen sprake zijn van een kunstmatige constructie of kunstmatige transactie binnen de vennootschapsstructuur.

Op het moment dat uw vennootschap aan één van deze twee voorwaarden voldoet, kan het uitkeren van dividend zonder heffing van dividendbelasting gebeuren.

Kunstmatige constructie

De eis van de kunstmatige constructie is onduidelijk. Wanneer is hier sprake van? Er is volgens rechtspraak geen sprake van een kunstmatige situatie wanneer er op het niveau van de ontvangende vennootschap sprake is van een materiële onderneming en dat de activiteiten van de dochtervennootschap in lijn zijn met deze activiteiten. Daarnaast moeten de bestuurders significante werkzaamheden verrichten binnen de ontvangende vennootschap. Of er wordt voldaan aan de vereisten van kunstmatigheid, is per geval anders. Het is dus erg belangrijk om elke situatie op zich te bekijken om na te gaan of uw situatie voldoet aan de voorwaarden. Laat u vooraf goed adviseren om te zien of u gebruik kunt maken van de inhoudingsvrijstelling in Nederland.

Sprake van misbruik?

Als er sprake is van een houdstermaatschappij (holding), neemt de Belastingdienst al snel het standpunt in dat er sprake is van ontwijken van belastingheffing en daarmee misbruik. Ondanks dat de bewijslast hiervan ligt bij de Belastingdienst, kan het voorkomen dat u moet bewijzen dat er géén sprake is van misbruik.

Wat zegt het verdrag?

Als er sprake is van een verdrag tussen Nederland en het land waar de dividend ontvangende vennootschap zich bevindt, moet worden gekeken of in dit verdrag sprake is van een dividendregeling. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of dit verdrag andere beperkingen oplegt bij het belastingvrij uitkeren van grensoverschrijdend dividend.

Meer weten?

Keert uw Nederlandse vennootschap dividend uit aan België? Onze specialisten van de België Desk kunnen u hierin adviseren. Is er sprake van een andere internationale dividenduitkering? Neem gerust contact op met het internationale fiscalistenteam van Schipper Accountants.