Blog

De zeven valkuilen bij bedrijfsopvolging

Heeft u een familiebedrijf of heeft u een bedrijf met uw familie? Het lijkt een flauwe woordspeling, maar het verschil is wel degelijk van belang. In veel familiebedrijven worden namelijk beslissingen genomen met als belangrijkste basis de familie. Je werkt in het bedrijf omdat je familie bent. Maar als u echt zakelijk zou kijken naar het bedrijf, worden keuzes dan niet ineens heel anders?

Valkuilen bedrijfsopvolging

Voor het behoud van harmonie in een familiebedrijf is het belangrijk om goed na te denken over keuzes en de gevolgen daarvan. Veel familiebedrijven worstelen met beslissingen die zij moeten nemen voor de opvolging door de volgende generatie. Een bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf is doorgaans ook geen eenvoudige kwestie en vraagt de nodige tijd en aandacht. In alle gevallen zal u de continuïteit en zelfstandigheid van uw bedrijf willen waarborgen.

Zorg dat u de onderstaande veel voorkomende valkuilen bij bedrijfsopvolging vermijdt!

1) Te laat beginnen met nadenken over opvolging
Het opvolgingsproces begint al als uw eerste kind in het bedrijf komt werken. Er worden dan verwachtingen gewekt zonder dat u er wellicht al over nagedacht heeft.

2) Het onderschatten van de emoties in de familie bij te maken keuzes
Draagt u automatisch over aan het kind dat in de zaak werkt of mogen alle kinderen eigenaar worden? En hoe denken uw kinderen hier eigenlijk over? Maak afwegingen bespreekbaar om de balans in de familie te houden.

3) Er is twijfel over de kwaliteit van opvolgers
Is opvolging  vanzelfsprekend? Ook als uw kind minder of niet geschikt is? Niets is zo vervelend voor de familieverhoudingen als een mislukte opvolging, zowel voor u als voor uw kind.

4) De onderneming is te afhankelijk van uw kennis en kwaliteiten
In dit geval loopt uw bedrijf continuïteitsrisico’s. Start dus tijdig met overdragen van kennis en maak uw bedrijf minder afhankelijk van u.

5) Een onduidelijke rolverdeling tussen ouders en kinderen bij de overdracht
Kinderen verwachten vaak dat ze mogen meebeslissen. Vaak beslissen de ouders toch nog zelf. Dat leidt tot frustraties. Wees duidelijk in de verdeling van zeggenschap en eigendom.

6) Er ontbreekt en duidelijke bedrijfsvisie en strategie voor de toekomst
Veel bedrijven hebben geen echte toekomststrategie. De wereld om u heen verandert echter snel. Denk na over de toekomst van uw bedrijf en gebruik de frisse energie van uw kinderen.

7) U bent voor uw pensioen te afhankelijk van de waarde van het bedrijf
Neem stappen om  geld vrij te maken uit het bedrijf om zo uw pensioenkapitaal vrij te maken.  

Aandacht voor uw opvolgingstraject

Schipper is specialist in familiebedrijven. Onze vertrouwde familiebedrijf adviseurs weten als geen ander de verschillende aspecten van uw familiebedrijf naar waarde te schatten. We bekijken uw onderneming als geheel, van A tot Z, en maken daarbij de vertaling van het nu naar de toekomst. Zo maken we samen een opvolgingsplan, blijft uw bedrijf succesvol en uw familie in harmonie gedurende elke fase van de bedrijfsoverdracht.

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over de overdracht van uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Meer weten? Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank of download de ‘Stappenplan Bedrijfsopvolging’ whitepaper voor meer kennis en inspiratie over dit thema.