Blog

De veranderende rol van de accountant

We leven in een tijd die door sommigen de ‘vierde industriële revolutie’ wordt genoemd. Tal van nieuwe technologieën worden toegepast in producten en diensten die onmisbaar zijn geworden in ons moderne leven. Dit zorgt er ook voor dat bijna elke bedrijfssector de noodzaak voelt om anders te werken. Dat geldt ook voor de financiële dienstverlening, en accountancy in het bijzonder. De belangrijkste verandering? Het draait niet langer om de jaarrekening, maar om de weg daar naartoe. De rol van de accountant verandert hierdoor.

De veranderende rol van de accountant

Het is nog niet eens zo heel lang geleden, dat ondernemers hun bonnen en facturen, soms letterlijk in een schoenendoos, bij hun accountant brachten. Die besteedde het meeste van zijn tijd aan het uitzoeken en verwerken daarvan in traditionele grootboeken om tot de jaarrekening te komen. Eens per jaar zaten ondernemer en accountant met elkaar rond de tafel om deze te bespreken. Dit financiële jaarverslag was met een beetje geluk zes maanden na afloop van het boekjaar wel klaar. Het is nu bijna niet meer voor te stellen: praten over oude cijfers, waaraan niets meer valt bij te sturen.

Bovenop de cijfers zitten

Inmiddels werken we digitaal. Ondernemers zijn steeds meer gewend om ‘onderweg hun werkzaamheden uit te voeren’; via smartphones, tablets of laptops met 24/7 online toegang tot hun boekhouding. Papieren bestanden zijn relikwieën uit het verleden, want we werken smart met boekhoudsoftware in de cloud. Wie deze digitale technieken slim voor zich laat werken, heeft steeds actueel inzicht in zijn of haar onderneming. Bijsturen kan op basis van real time informatie. Hierbij achterblijven kan niet, want ook de concurrentie ‘zit bovenop de cijfers’ en stuurt bij zodra deze daarom vragen.

De nieuwe rol van de accountant; jaarrond samenwerken en adviseren

In deze wereld verandert ook de rol van de accountant. Waar vroeger de dienstverlening vooral gericht was op het opleveren van een jaarrekening, is dat nu slechts het sluitstuk van een intensieve, jaarrond samenwerking. Natuurlijk, de jaarrekening is wettelijk verplicht, maar de toegevoegde waarde ervan is beduidend kleiner. Geldt dat ook voor de rol van de accountant? Zeker niet. Meer dan ooit is de accountant de financiële adviseur die de ondernemer bij staat bij zijn bedrijfsvoering en de strategische keuzes waar hij voor staat. Van elkaar één of twee keer per jaar ontmoeten, wordt de accountant een vaste verschijning bij de onderneming. Door rond te kijken, processen te begrijpen en van de ondernemer te horen wat er speelt, kan de accountant nog beter (proactief) adviseren, tijdig bijsturen en de ondernemer helpen de juiste koers aan te houden.

Ook de accountant verandert

Met nieuwe taken en een andere rol, verandert niet alleen het wérk van de accountant, maar daarmee ook de accountant zelf. Van oudsher was het iemand die op de achtergrond in de weer was met cijfers, getallen en grootboekrekeningen. Tegenwoordig treedt de accountant veel meer naar buiten. Goede sociale- en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, natuurlijk náást professionele kennis van het accountancy vak. We hebben daarmee als accountants een nieuwe uitdaging om aan de behoefte aan adviesverlening van onze klanten te voldoen.

Onze rol als jouw accountant en adviseur

Voor de adviseurs van Schipper Accountants is deze strategische blik op de toekomst een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Wilt u hierover sparren met één van onze adviseurs? Dan maken we daarvoor graag tijd vrij! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Rens Vogels

06 - 14 77 24 03