Nieuws

De kansen en de valkuilen bij het leveren van grond

De levering van grond in het kader van uw onderneming is met belast met btw. Recent speelde een zaak over dit onderwerp. In deze zaak wordt een perceel met woonunits verkocht. De belanghebbende gaat ervanuit dat over deze levering geen btw verschuldigd is, omdat er sprake is van een bestaand gebouw dat langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Hierdoor zou er geen btw verschuldigd zijn, maar juist overdrachtsbelasting.

De inspecteur deelde deze mening niet. Na de levering heeft de belanghebbende namelijk voor zijn rekening en risico de bebouwing en bestrating verwijderd. De inspecteur stelt dat er sprake is van één prestatie voor de btw, namelijk het leveren van een bouwterrein. In dit geval krijgt de inspecteur gelijk, de levering was in dit geval dus belast met btw.

In bepaalde gevallen is het interessant om een stuk grond als bouwterrein te leveren. Overdrachtsbelasting werkt kostprijsverhogend en om die reden kan de koper de btw in die gevallen in aftrek brengen. In andere gevallen kan de koper juist geen btw in aftrek brengen, bijvoorbeeld als hij vastgoed gaat ontwikkelen om te verhuren aan particulieren. Dan is het juist voordelig om de grond in de overdrachtsbelasting te leveren.

Het is daarom altijd raadzaam om de fiscale gevolgen bij een (geplande) vastgoedtransactie uit te werken!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Wilt u meer btw-advies? Via onze btw-adviespagina houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke informatie. 

Thanh Thanh Nguyen

Thanh Thanh Nguyen

076 - 30 36 500