Blog

DAC7: nieuwe regels rondom gegevens­uitwisseling digitale platformen

De economie wordt steeds meer gedigitaliseerd en digitale platforms geven verkopers steeds meer kansen om geld te verdienen. Deze inkomsten zijn niet altijd zichtbaar voor de belastingdiensten. Met nieuwe regelgeving van de EU, de DAC7, wordt het voor platforms verplicht om bepaalde gegevens van verkopers te verzamelen en te rapporteren aan de belastingdiensten.

Een voorbeeld van de gegevens die platforms moeten verstrekken zijn identificatiegegevens van de verkopers, de betaalde tegenprestatie en het bijbehorende aantal relevante activiteiten. DAC7 gaat in 2023 in en vanaf 1 januari 2024 moet de eerste rapportage uitgevoerd kunnen worden. Platforms hebben dan tot 31 januari 2024 om de gegevens over 2023 te rapporteren. Zorg er dus voor dat het systeem om gegevens te verzamelen al per 1 januari 2023 gereed is.

DAC7: wie krijgt er mee te maken?

De verplichting gaat gelden voor platforms die hun platform ter beschikking stellen aan verkopers om commerciële activiteiten te verrichten. Dit geldt zowel voor platformen binnen de EU, als daarbuiten. Onder commerciële activiteiten valt onder andere de verhuur van onroerende goederen, persoonlijke diensten, de verkoop van goederen, de verhuur van vervoersmiddelen en beleggingsdiensten. Een site waarop alleen geadverteerd wordt, valt niet onder de nieuwe rapportageverplichting. Ook een platform dat uitsluitend betalingen uitvoert, zal niet verplicht zijn om de gegevens te rapporteren.

Wat is de impact van DAC7?

Voor zowel de platforms als de verkopers heeft de DAC7-regelgeving impact. De platforms krijgen meer administratieve verplichtingen. Ook de verkopers kunnen tegen meer administratieve verplichtingen oplopen, omdat zij meer gegevens moeten aanleveren aan de platforms. De gegevens van de verkopers die worden gerapporteerd moeten ook doorgegeven worden aan de verkoper. De verkoper kan deze gegevens dan ook inzien en controleren.

Kom op tijd in actie

Al met al komt er een aanzienlijke administratieve verplichting aan voor de platforms die onder de nieuwe regels vallen. Kom op tijd in actie om alle stappen te kunnen nemen die nodig zijn om alle gegevens te verzamelen. Vraagt u zich af of u met DAC7 te maken krijgt? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Thanh Thanh Nguyen

Thanh Thanh Nguyen

076 - 30 36 500