Blog

DAC6 – Meldplicht voor grensoverschrijdende constructies

Vanaf 1 januari 2021 was het (eindelijk?) mogelijk, het indienen van de meldingen inzake grensoverschrijdende constructies. De verplichting tot het doen van de meldingen werkt terug naar 25 juni 2018, maar de daadwerkelijke melding kon pas vanaf 1 januari dit jaar gedaan worden. Helaas is er nog steeds veel onduidelijkheid over de meldplicht. 

Terugblik DAC6

Op 25 juni 2018 is de richtlijn inzake administratieve samenwerking (Directive on Administrative Cooperation, ook wel DAC genoemd) uitgebreid met het uitwisselen van informatie over grensoverschrijdende constructies (DAC6). Deze richtlijn is geïmplementeerd in de wetgeving van EU lidstaten en in de meeste landen, waaronder dus Nederland, was het vanaf 1 januari mogelijk om deze meldingen in te dienen.

De meldingen moeten binnen 30 dagen worden gedaan bij de Belastingdienst, via een online portal wat hier specifiek voor is opgezet. Oude meldingen (voor 31 december 2020) hadden een bijzonder indieningstermijn, die inmiddels is verlopen. Wilt u meer achtergrond over de DAC6? U kunt ons Webinar over dit onderwerp hier terugkijken.

Er is nog steeds veel onduidelijk over welke constructies nu exact onder deze meldplicht vallen. Inmiddels is wel bekend dat de meldplicht in diverse landen verschillend kan uitpakken door een verschil in de nationale wetgeving. De wettelijke verplichting om te melden binnen 30 dagen is er wel. Als niet aan deze (Nederlandse) verplichtingen wordt voldaan, kunnen er hoge boetes worden opgelegd.

Het is niet de verwachting dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de inhoud, maar de deadline van 30 dagen is wel duidelijk. Daarnaast is ook zeker dat de richtlijn zowel rechtspersonen als natuurlijk personen kan raken. Zijn er dus grensoverschrijdende activiteiten of transacties (geweest), houd dan deze wettelijke verplichtingen goed in de gaten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over grensoverschrijdende constructies, de meldingsplicht, het portal of andere vragen? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee. Uiteraard kunt u ons ook altijd bereiken voor alle andere vragen!