Blog

Crypto’s en de inkomstenbelasting. Hoe zit het precies?

Veel investeerders in crypto staan er niet of onvoldoende bij stil, maar ook deze digitale valuta vormt onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel leest u hoe het zit met inkomstenbelastingbelasting en crypto’s.

Wat zijn crypto’s?

Crypto’s of cryptovaluta zijn digitale geldeenheden die gebruikmaken van cryptografie. De allereerste en bekendste cryptovaluta is Bitcoin, maar inmiddels bestaan er duizenden andere munten.

Anders dan traditioneel geld, zoals de euro, brengt u cryptovaluta niet onder bij een bank. Er is dus geen centrale autoriteit. Iedereen kan transacties verwerken, controleren, ontvangen en versturen.

Deze transacties vinden plaats via exchanges, verschillende netwerken of het zogenoemde ‘minen’. Op het moment dat u cryptovaluta op een platform koopt worden uw munten opgeslagen in een digitale portemonnee (cryptowallet). Deze wallet heeft een bepaalde waarde.

Sommige landen zijn al zover, maar op dit moment is de Bitcoin nog geen wettig betaalmiddel in Nederland.

Toch moet u in sommige gevallen belasting over cryptovaluta betalen. Net als geld vertegenwoordigt cryptovaluta een bepaalde waarde, die valt onder uw vermogen in box 3. Maar er zijn ook situaties waarin de cryptovaluta in box 1 belast kunnen worden.

Het hangt dus sterk af van uw persoonlijke situatie hoe u dit in de aangifte inkomstenbelasting moet verwerken.

Cryptovaluta als particulier bezit

U heeft twee mogelijkheden voor het verwerken van cryptovaluta in de inkomstenbelasting: onder ‘overige bezittingen in box 3’ of ‘winst uit ondernemerschap/resultaat uit overige werkzaamheid in box 1’.

Overige bezittingen in box 3

Handel in cryptovaluta wordt in de meeste gevallen gezien als beleggingsactiviteit. Het gaat hier om normaal (actief) vermogensbeheer. Dit betekent dat cryptovaluta als overige bezitting in box 3 wordt gezien. De resultaten hoeft u in dit geval niet aan te geven in de inkomstenbelasting.

De waarde van de cryptovaluta zelf is belast met inkomstenbelasting. Hiervoor wordt gekeken naar de waarde in het economische verkeer op 1 januari. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2024 kijkt u dus naar de waarde per 1 januari 2024. Om de belastingaangifte in te vullen heeft u het aantal en de koers per cryptovaluta op 1 januari nodig.

Op 1 januari van het jaar daarna wordt opnieuw bepaald welke cryptovaluta u in bezit had en wat de koers op 1 januari was.

Winst uit onderneming

In de meeste gevallen worden cryptovaluta gezien als een bezitting in box 3. Dit blijkt ook uit de rechtspraak. Als sprake is van meer dan normaal (actief) vermogensbeheer kan het ook een bron van inkomen worden. Hoe meer arbeid u hierin steekt, hoe groter de kans dat hiervan sprake is.

In dat geval verschuiven de cryptovaluta naar box 1 van de inkomstenbelasting. Niet de waarde van de cryptovaluta wordt dan belast, maar juist de resultaten daaruit. Hierbij geldt een aantal voorwaarden. De volgende drie zijn de belangrijkste:

  1. Deelname aan het economisch verkeer: hiervan is sprake als een dienst wordt aangeboden (bijvoorbeeld het handelen in crypto) aan een derde en daarvoor een tegenprestatie (betaling) ontvangen wordt.
  2. Verwacht voordeel: kijk hiervoor naar de werkelijke situatie, maar ook naar het verleden en de toekomstplannen. Verwacht u inkomsten te maken? Dan voldoet u aan deze voorwaarde.
  3. Voordeel beogen: deze voorwaarde is net iets anders dan de hier boven genoemde voorwaarde. Hierbij gaat het erom of u de werkzaamheden uitvoert om er een voordeel mee te behalen. Het gaat om de intentie en het maakt niet uit of dit ook daadwerkelijk wordt gehaald of te verwachten is.

Stel een dossier samen

De meeste beleggers of handelaren zullen hun vermogen opgeven in box 3. Bij discussie met de Belastingdienst of dit terecht is, moet u als belastingplichtige aantonen waarom het vermogen in box 3 valt en geen inkomen in box 1 vormt. Een goede dossieronderbouwing is hierbij belangrijk, zodat u kunt aantonen waarom u deze keuze hebt gemaakt.

De onderbouwing kan bestaan uit een urenadministratie, vastlegging van de bedoelingen en hoe deze ontwikkelen en wat u precies doet en wat juist niet. Persoonlijke transacties en verwachtingen zijn dus van groot belang om het standpunt richting de Belastingdienst te onderbouwen.

Vrijwillige verbetering van de aangifte inkomstenbelasting

Het komt voor dat mensen de cryptovaluta vergeten aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Soms gebeurt dit bewust, ‘ze weten het toch niet’. In andere gevallen is het onbewust ‘er niet bij stil gestaan’.

In beide gevallen kunt u de aangifte inkomstenbelasting vrijwillig verbeteren. Wel bestaat de kans dat de correcties met een boete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de situatie. Vraag in deze gevallen een fiscaal jurist om advies.

Heeft u een vraag over cryptovaluta en de inkomstenbelasting? De fiscalisten van Schipper Accountants adviseren u graag. De kosten van ons advies hangen af van uw situatie en de complexiteit van uw vraag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Elise van den Breevaart

010 2921870