Nieuws

Crypto en de btw: hoe zit dat precies?

Crypto komt de laatste tijd vaak in het nieuws. De ene dag bereikt bitcoin een recordhoogte, de andere dag raken beleggers in paniek omdat de koers zakt. Dagelijks worden grote volumes aan crypto verhandeld, maar wat zijn eigenlijk de btw-aspecten van crypto?

Belast of vrijgesteld?

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de handel in bitcoin vrijgesteld is van btw op grond van een financiële vrijstelling op betaalmiddelen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat dit dan voor alle cryptovaluta gaat gelden.

Mining van crypto

De Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat een VOF gedeeltelijk recht had op aftrek bij bitcoin-mining. In deze zaak waren belanghebbende en de inspecteur het eens dat bitcoin-mining een vrijgestelde dienst is voor de btw. De vraag was of de belanghebbende recht had op aftrek van voorbelasting voor haar apparatuur en overige kosten. In het algemeen heeft de ondernemer geen recht op aftrek als zij vrijgestelde financiële prestaties verricht, tenzij de afnemers buiten de EU gevestigd zijn. In dit geval gebruikte de belanghebbende een algemene site met informatie over bitcoin-mining om te bewijzen dat een deel van haar afnemers zich buiten Europa bevinden. De Rechtbank oordeelt dat de belanghebbende hierdoor recht op aftrek heeft.

WOB-verzoek

Recent heeft de Belastingdienst documenten gepubliceerd naar aanleiding van een WOB-verzoek. Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat de Belastingdienst het standpunt voor de btw op dit moment heroverweegt en actualiseert.

Net zoals de cryptovaluta zelf, is ook de btw-regelgeving in beweging. Als meer bekend wordt over nieuwe regels, brengen wij u daar natuurlijk van op de hoogte.