Blog

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Met ingang van 2021 treedt de regeling ‘compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging’ in werking. Kort gezegd houdt deze regeling in dat kleine werkgevers aanspraak kunnen maken op compensatie voor transitievergoedingen indien sprake is van een bedrijfsbeëindiging door pensioen of overlijden van de werkgever.

Compensatie transitievergoeding

In beginsel is door de ondernemer (en tevens werkgever) aan werknemers een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Ook als de werkgever besluit (gedeeltelijk) te stoppen met de onderneming, kunnen werknemers aanspraak maken op deze vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het aantal dienstjaren en op het salaris en is dus niet afhankelijk van de grootte van de werkgever. De transitievergoeding is dus juist voor kleine werkgevers (financieel) ingrijpend.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

De regering wil voorkomen dat kleine werkgevers (of hun nabestaanden) het privévermogen moeten aanspreken om aan de wettelijke verplichting tot het betalen van de transitievergoeding te voldoen en heeft hiervoor een compensatie transitievergoeding in het leven geroepen op basis waarvan kleine werkgevers gecompenseerd worden voor het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de compensatie transitievergoeding, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • Er vervalt minimaal één arbeidsplaats als gevolg van het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming.
  • Het moet gaan om een kleine werkgever. Daarvan is sprake als er gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst waren.
  • De werkgever heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of gaat die binnen zes maanden bereiken of indien de werkgever overlijdt.
  • De betaalde transitievergoedingen aan werknemers in de zes maanden voor het verzoek om toestemming bij het UWV komen ook in aanmerking voor compensatie;
  • Werkgever kan tot negen maanden na het verkrijgen van de ontslagvergunning een beroep doen op de compensatieregeling.

Heeft u vragen over de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs. We kunnen u bijstaan bij bedrijfsopvolging, de verkoop van uw onderneming of bedrijfsbeëindiging en daarbij behorende compensatieregeling.