Nieuws

Hoe ziet compensatie voor gedupeerde spaarders in box 3 eruit?

De Hoge Raad oordeelde eind vorig jaar dat de belasting van vermogen in box 3 strijdig is met het Europese Recht. Vorige week werd bekend dat voorlopig alleen rechtsherstel wordt geboden aan belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op 21 december 2021.

Op dit moment gaat de belasting over box 3 nog onveranderd door en is de peildatum van 1 januari voor dit belastingjaar al verstreken. Herstel/compensatie moet daarom plaatsvinden voor 2017 t/m 2022. In afwachting van de uitwerking van het rechtsherstel worden tijdelijk geen definitieve aanslagen meer opgelegd door de Belastingdienst. Vanaf augustus wordt dit gefaseerd weer opgepakt.

Hoe wordt rechtsherstel geboden en voor wie?

Afgelopen donderdag is bekendgemaakt dat voorlopig alleen rechtsherstel zal worden geboden aan belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op 21 december 2021. Er waren eerder verschillende varianten van rechtsherstel voorgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor rechtsherstel door middel van de zogenaamde spaarvariant. Bij de spaarvariant wordt nog steeds gerekend met forfaitaire rendementen, maar wel wordt gekeken naar de werkelijke verdeling van spaargeld en overig vermogen. Hierbij wordt bij spaargeld met een lager rendement gerekend dan bij het overige vermogen. Hierdoor wordt aan de spaarder rechtsherstel geboden, maar niet aan de belegger.

Belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt en waarvan de aanslagen al onherroepelijk op 21 december 2021 vaststonden, krijgen vooralsnog geen rechtsherstel. Op dit moment loopt er nog een andere box 3-procedure bij de Hoge Raad die hiervoor van groot belang is. De uitspraak in deze procedure wordt in het najaar van 2022 verwacht. Dan zal ook duidelijk worden of deze belastingplichtigen nog gecompenseerd zullen worden.

Er wordt ook meteen gekeken hoe heffing op basis van het werkelijke rendement en aanwas van het vermogen in de toekomst zal worden vormgegeven op een wijze die niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het kabinet heeft nu voorgesteld belastingheffing van het vermogen door middel van de spaarvariant ook te gebruiken voor 2023 en 2024. Voor 2023 en 2024 is hiervoor tijdelijke wetgeving nodig, omdat de nieuwe beoogde wetgeving met belastingheffing over het werkelijke rendement niet vóór 2025 kan worden ingevoerd.)

Rechtsherstel voor onze relaties

De afgelopen jaren hebben wij waar nodig en mogelijk al tijdig bezwaar gemaakt voor onze relaties die belasting betalen over hun vermogen in box 3. Zij krijgen vóór 4 augustus van dit jaar automatisch bericht van het rechtsherstel en ontvangen na de herberekening volgens de spaarvariant de eventueel teveel betaalde belasting terug. Afhankelijk van de vaststelling van de uiteindelijke forfaitaire rendementen, kan het zo zijn dat er ook belastingplichtigen zijn die niets terugkrijgen, omdat hun vermogen grotendeels bestaat uit overig vermogen/beleggingen.

Heeft u een vraag over de box 3-heffing en wilt u graag dat wij met u meedenken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Schipper Accountants.