Nieuws

Btw-positie van commissarissen

Het HvJ heeft in de zaak IO geoordeeld dat een commissaris van een stichting geen ondernemer is voor de btw.

De commissaris in deze zaak handelt niet zelfstandig, omdat hij op naam en voor rekening van de RvC handelt en niet op eigen naam en niet voor eigen rekening. Het feit dat de commissaris niet persoonlijk aansprakelijkheid is en de commissaris geen bedrijfsrisico loopt zijn factoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de belastingplicht.

Het gevolg van het niet zijn van een btw-ondernemer is Uit de Kamervragen aan de staatssecretaris van Financiën is al gebleken dat de btw-plicht van commissarissen afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Een besluit (en zo ook duidelijkheid) blijft uit totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan inzake de uitspraak van Hof Amsterdam 29 mei 2018 inzake de btw-belastbaarheid van vacatiegelden.

Wilt u als commissaris zekerheid hebben over uw belastingplicht? Dan kan uw specifieke situatie voorgelegd worden aan een van onze btw-inspecteurs.