Blog

Btw in 2022: dit kunt u verwachten

Het jaar 2022 is in aantocht. In deze blog zet ik daarom de veranderingen op het gebied van btw op een rijtje. Er zijn namelijk een aantal zaken die impact kunnen hebben op uw administratie of plannen. Denk aan de invoer van de verplichte e-herkenning, nieuwe regels voor afstandsverkopen, denksportorganisaties die btw-plichtig worden en het nieuwe Europese btw-systeem.

Verplichte e-herkenning

De Belastingdienst neemt voor tijdvakken vanaf 1 januari 2022 afscheid van het oude portaal voor ondernemers. Mijn Belastingdienst Zakelijk vervangt het oude ondernemersportaal. Om van Mijn Belastingdienst Zakelijk gebruik te maken is in bepaalde gevallen e-herkenning nodig.
Rechtspersonen zullen e-herkenning nodig hebben om in het vervolg zelf btw-aangifte te doen via het Mijn Belastingdienst Zakelijk portaal. Andere rechtsvormen zoals een V.O.F. of een maatschap loggen ook in met e-herkenning. ZZP’ers en eenmanszaken kunnen nog wel inloggen met DigiD.

Een fiscale eenheid is niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en kan daarom geen e-herkenning aanvragen. De individuele bedrijven binnen de fiscale eenheid zijn wél ingeschreven en kunnen wél e-herkenning aanvragen. Om btw-zaken voor de fiscale eenheid te kunnen regelen via Mijn Belastingdienst Zakelijk is het voldoende als 1 van deze bedrijven e-herkenning aanvraagt.

De laatste aangifte van 2021 kunt u nog wel indienen via het oude portaal. De eerste maand, kwartaal of jaaraangifte van 2022 moet u dus al indienen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. U kunt er ook voor kiezen om de aangifte via administratiesoftware of via ons te doen. Wij kunnen namelijk ook de btw-aangifte voor u indienen.

Btw in 2022 dit kunt u verwachten

Afstandsverkopen en de OSS-regeling

De nieuwe regels voor afstandsverkopen traden 1 juli 2021 in werking. Als u voor meer dan € 10.000 aan particulieren in andere EU-landen verkoopt, dan moet u de lokale btw in rekening brengen en aldaar btw afdragen. Deze drempel geldt voor alle EU-landen bij elkaar en dus niet per land.

Deze regeling brengt veel administratieve lasten met zich mee. Daarom is de OSS-regeling ingevoerd. Met deze regeling kunnen belastingplichtigen zich in één land registreren en in dat land btw afdragen. De belastingdienst van dat land zal er dan voor zorgen dat de lokale btw terecht komt in de juiste landen.

Als belastingplichtigen correcties op de voorgaande OSS-meldingen moeten maken, bijvoorbeeld door retourzendingen, dan was dat voorheen niet mogelijk om een negatieve OSS-melding in te dienen. Met terugwerkende kracht naar 1 juli 2021 wordt geregeld dat een negatieve OSS-melding als een verzoek op teruggaaf wordt geregeld. Zo is het niet meer nodig om apart in het land een teruggaafverzoek in te dienen.

Denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 in de btw

Nederlandse denksportorganisaties zoals bridge-, go-, schaak- en damverenigingen, worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Denksporten kwalificeren namelijk niet meer als ‘sport’ in de zin van de btw, waardoor de btw-sportvrijstelling vervalt.

Dit heeft als gevolg dat de denksportorganisaties btw aan haar leden in rekening moet brengen. De btw gaat over de contributie en eventuele andere leveringen of diensten. De denksportorganisaties moeten nu periodiek aangifte doen, maar kunnen wel btw van de kosten en investeringen in aftrek brengen.

Eventueel kan de kleine ondernemersregeling een uitkomst bieden om deze verplichtingen te vermijden. Een voorwaarde is echter wel dat de omzet onder de € 20.000 blijft.

Nieuw Europees btw-systeem

Op dit moment ligt er een voorstel om met ingang van 1 juli 2022 een definitief btw-systeem in te voeren voor grensoverschrijdende business-to-business handel binnen de EU. De onderhandelingen over de wijzigingen per 1 juli 2022 lopen nog. De wijzigingen zijn nog niet aangenomen. Indien deze wijzigingen worden aangenomen, zullen deze verregaande gevolgen hebben voor ondernemingen die goederen leveren aan ondernemingen binnen de EU.

Als nu goederen worden geleverd aan een Duitse ondernemer, dan zal er sprake zijn van een intracommunautaire levering en anderzijds een intracommunautaire verwerving. Als de voorgestelde regels worden aangenomen komt hier een einde aan.

Deze levering wordt in het vervolg een ‘intra-Unielevering’ genoemd. De levering wordt dan belast in de lidstaat waar het transport eindigt. De leverancier moet deze btw in rekening brengen. Deze btw zou dan weer via een speciaal portaal afgedragen kunnen worden. Dit zou moeten voorkomen dat de ondernemer zich moet registreren in het land waar hij btw verschuldigd is.

In de plannen van de Europese Commissie komt ook het concept van een ‘gecertificeerde btw-belastingplichtige’ naar voren. Als een ondernemer gezien wordt als een gecertificeerde btw-belastingplichtige, dan wordt hij geacht een betrouwbare btw-belastingplichtige te zijn. Het hebben van een dergelijke status brengt voordelen met zich mee. Zo kan de btw verlegd worden naar een dergelijke ondernemer, hierdoor hoeft de leverancier geen btw in rekening te brengen en de afnemer hoeft de btw niet voor te schieten.

Btw regels in 2022

Zoals u in dit artikel kunt lezen is de wet- en regelgeving rondom btw aan verandering onderhevig. Heeft u een vraag over dit complexe onderwerp of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Kijk dan op onze btw-advies pagina of neem contact met ons op. Schrijf u in voor onze btw nieuwsbrief, zodat u het laatste nieuws tweemaandelijks in uw inbox ontvangt.

Thanh Thanh Nguyen

Thanh Thanh Nguyen

076 - 30 36 500