Nieuws

Bloemistenbranche heeft geen btw-convenanten meer

In Nederland gelden verschillende btw-tarieven in de bloemistenbranche. Het algemene tarief van 21% en het verlaagde tarief van 9%. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen sierteeltproducten en bloemstukken. Voor bloemstukken geldt het 21%-tarief, hier zijn wel uitzonderingen op. Als u als handelaar op de veiling bloemstukken verkoopt die maximaal € 7 kosten, dan geldt het lage btw-tarief van 9%. Deze bloemstukken moeten dan zonder verdere bewerking worden doorverkocht.

Daarnaast geldt ook het lagere btw-tarief van 9% als u als bloemist bloemstukken koopt op de veiling met een btw-tarief van 9%. U mag deze bloemstukken dan doorverkopen met een btw-tarief van 9%, ook als de verkoopprijs hoger is dan € 7.

Btw-convenant tot 1 januari 2021

Omdat de bloemistenbranche te maken heeft met verschillende btw-tarieven, kan het best lastig zijn in de toepassing ervan. Tussen de Vereniging Bloemist Winkeliers en de Belastingdienst bestond daarom tot 1 januari 2021 een btw-convenant met afspraken ten aanzien van samengestelde producten die zowel in het hoge als lage tarief vallen. Juridisch gezien is het voor de Belastingdienst niet meer mogelijk om nieuwe convenanten af te sluiten of lopende convenanten te verlengen. Dit betekent dat het huidige btw-convenant per 31 december 2020 is geëindigd.

Forfaitaire methode 2

Het VBW, de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën hebben gesproken over een passend alternatief voor de bloemistenbranche. Een passend alternatief is grotendeels gevonden in een bestaande forfaitaire regeling, waarbij in basis de volgende voorwaarden gelden:

  • Het kasstelsel moet worden gevolgd;
  • De omzet kan niet op basis van de boekhouding worden gesplitst naar de verschillende tarieven;
  • De toe te passen methode wordt gekozen voor aanvang van het (boek)jaar en wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de inspecteur;
  • De gekozen methode moet worden toegepast tot aan het (boek)jaar dat volgt op het jaar van de schriftelijke opzegging.

De forfaitaire methode werkt als volgt:

  • De inkopen worden gesplitst naar de verschillende tarieven.
  • Vervolgens wordt de verkoopwaarde (incl. BTW) van de inkopen van één tariefgroep (in geval van bloemisten is dit tariefgroep hoog) bepaald, dit op basis van een aannemelijke/aangetoonde vaste opslag.
  • Van de totale verkopen wordt een bedrag dat gelijk is aan de berekende verkoopwaarde toegerekend aan de verkopen van de goederen van die tariefgroep.
  • Het resterende gedeelte van de verkopen wordt toegerekend aan de andere tariefgroep (zijnde de verkopen laag, is bloemen/planten).

Het branchegemiddelde opslag op de verkopen die belast zijn met het hoge tarief komt uit op 50%. Voor de gehele bloemistenbranche is het dus verdedigbaar dat de opslag op de hoge verkopen 50% realistisch is. Maar omdat volledige-branche afspraken niet meer mogelijk zijn, kan een inspecteur van mening zijn dat uw bedrijf een eigen berekening moet maken. Deze berekening moet aantoonbaar zijn uit uw eigen administratie.

Hoe nu verder?

Indien u gebruik wil maken van de forfaitaire regeling moet u aan de inspecteur kenbaar maken dat u gebruik wilt maken van de forfaitaire regeling, daarnaast moet uw administratie zo ingericht worden dat de opslag van de verkopen uit uw administratie blijkt. Wij helpen u graag daarbij!

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Bezoek dan onze btw-advies pagina. Het laatste nieuws ook maandelijks in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze btw nieuwsbrief!