Blog

Beter presteren door actueel inzicht in uw financiën: 5 tips

Grip op uw financiën zorgt voor een stabiele basis onder uw onderneming. Inzicht is daarvoor belangrijk en liefst zo actueel mogelijk. Met de juiste, actuele informatie weet u ‘aan welke knoppen u moet draaien’ om uw ondernemersdoelen te bereiken. Met andere woorden, realtime inzicht maakt het mogelijk om direct bij te sturen. Met de volgende 5 tips heeft u meer inzicht in uw financiën en kunt u beter presteren.

Beter presteren door actueel inzicht in uw financiën: 5 tips

Inzicht in uw financiën creëert rust en een stabiel fundament onder uw onderneming. Geen zorgen over uw financiën, omdat u precies weet wat er in uw bedrijf gebeurt. Zonder inzicht kunt u alleen achteraf concluderen of zaken goed of minder goed zijn gegaan. Het moment van bijsturen is dan al lang gepasseerd.

 1. Werk met een online boekhoudpakket

  Het werken met een online boekhoudpakket zorgt voor tijdswinst, voorkomt fouten, maar geeft u vooral een overzichtelijke boekhouding met op elk gewenst moment en elke gewenste plek actuele cijfers. Zolang er maar internet is. Door de juiste koppelingen en slimme scanoplossingen worden bankbetalingen, salarissen, verkoop- en voorraadadministratie automatisch verwerkt, dan wel bijgewerkt. Het voordeel voor u is dat u altijd de meest actuele cijfers en managementinformatie binnen handbereik heeft

 2. Zet een stip op de horizon

  Doelen geven richting aan een organisatie. Formuleer uw doelen voor de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan omzetgroei, een groter marktaandeel, kostenreductie of optimalisatie van het werkkapitaal.

 3. Definieer de belangrijkste KPI’s

  Key performance indicators, afgekort KPI’s, zijn maatstaven om de prestaties van uw bedrijf te meten. Daarmee kunt u nagaan of u goed weg bent met het realiseren van uw doelen. Het is belangrijk de KPI’s te definiëren die daadwerkelijk iets zeggen over uw bedrijfsdoelen. Een voorbeeld van een KPI kan zijn omzetontwikkeling. Het bijhouden van deze KPI stelt u in staat om te zien wanneer en in hoeverre de omzet toe- of afneemt. Andere voorbeelden van KPI’s zijn de omloopsnelheid van de debiteuren of van de voorraden. Let wel, KPI’s zijn geen statisch gegeven. Integendeel, slimme ondernemers houden oog voor de wereld om hen heen en passen hun KPI’s daarop aan.

 4. Werk met overzichtelijke dashboards

  Dashboards geven u gevisualiseerd inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van uw bedrijf. Hoe gemakkelijker de gegevens te lezen zijn, hoe sneller u ze kunt interpreteren en daarop kunt handelen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van flexibele medewerkers of de minimale handelsvoorraad. Kies daarom de visualisaties van de KPI’s die voor u prettig te lezen zijn. Een taartdiagram, staafdiagram of een grafiek. Het dashboard moet voor zichzelf spreken en u in staat stellen snel bij te sturen.

 5. Doe het samen

  Betrek uw medewerkers bij de doelen van uw bedrijf. Overweeg een gezamenlijk doel, neem uw medewerkers daarin mee en beloon ze bij het behalen van bepaalde targets.

Wilt u meer grip op uw financiën? Heeft u vragen of wilt u advies over hoe u kunt overstappen op een online administratie? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van specialisten staat graag voor u klaar! Met Schipper Online digitaliseren we de administratie van een groeiende groep ondernemers, van zzp-ers tot middelgrote organisaties. Ondernemers, die zich graag zo min mogelijk bezighouden met de administratie en toch volledig grip willen houden op hun financiële situatie.

Esther Bierkens AA

(0)165 - 54 10 54