Nieuws

Besluit ‘heffing privégebruik auto en toepassing BUA’ geactualiseerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit ‘heffing privégebruik auto en toepassing BUA’ geactualiseerd. Naast tekstuele aanpassingen bevat het besluit een goedkeuring om de wegens privégebruik verschuldigde btw per auto vast te stellen via een forfaitaire berekening.

Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

In het vernieuwde besluit is expliciet opgenomen dat de ondernemer alleen gebruik kan maken van het forfait als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt of welke kosten daaraan toe te rekenen zijn. Is dat wel mogelijk? Dan mag de forfaitaire correctie niet toegepast worden.

In het besluit wordt tevens toegelicht in welke situaties het gebruik van het forfait ertoe kan leiden dat een ondernemer gedurende de herzieningsperiode méér aan btw is verschuldigd dan in dat jaar in aftrek is gebracht. Dit wordt veroorzaakt doordat in het forfait afschrijvingskosten zijn begrepen terwijl de btw over de aanschaf in één keer in aftrek wordt gebracht in het jaar van aanschaf. Voor de toepassing van de correctie wordt de btw op de aanschaf uitgesmeerd over het jaar van aanschaf + de vier volgende jaren. In deze periode is het forfait ook 2,7% en daarna 1,5%.

Gebruikt u nu de forfaitaire correctie maar houdt u of uw werknemer ook een kilometerregistratie bij? En kunt u de voorbelasting per auto in kaart brengen? Dan mag u vaak geen gebruik meer maken van de forfaitaire correctie!

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Bezoek dan onze btw-advies pagina. Het laatste nieuws ook maandelijks in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze btw nieuwsbrief!