Blog

Benut de kansen die digitalisering biedt

Digitaliseren; soms lijkt het een doel op zich te worden. Ondernemers vergeten dat dit om veel meer gaat dan het digitaal aanleveren van facturen en bankafschriften. Het échte voordeel van digitaliseren zit in de efficiencywinst die zij hiermee kunnen boeken. Bij Schipper Online maken we graag die vertaalslag voor ondernemers. Door de digitalisering van de administratieve processen integraal te benaderen, maken we meerwaarde ervan zichtbaar en meetbaar. Ondernemers, benut de kansen die digitalisering biedt.

Als Consultant Schipper Online kom ik regelmatig bij ondernemers over de vloer. Nog te vaak hoor ik ondernemers vertellen dat ze weliswaar alles digitaal bij ons aanleveren, maar vervolgens toch nog zelf alles uitprinten, overtypen of verwerken in een ander systeem. Alsof de digitalisering vooral iets is om óns werk eenvoudiger te maken!? Dat kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. En dat is het ook niet. Ik laat daarom graag zien wat de meerwaarde is voor ondernemers. Want dat die er voor iedere ondernemer is, dat is duidelijk.

Online mogelijkheden optimaal benutten

Schipper Online heet niet voor niets zo. We benutten de online mogelijkheden zo optimaal mogelijk. Dat doen we zelf, voor onze eigen organisatie, maar we zetten deze kennis ook bij ondernemers in. Het digitaal aanleveren van in- en verkoopfacturen en het koppelen van de administratie met de bankgegevens, is voor steeds meer ondernemers een standaard werkwijze. Met alle informatie die daarmee online beschikbaar is, kan de ondernemer tal van handmatige en dus arbeidsintensieve processen achterwege laten. Dat is even schakelen, want het loslaten van ordners, urenbriefjes en betaalopdrachten kost soms moeite.

Digitalisering biedt meerwaarde voor iedere ondernemer, je moet de kansen enkel goed benutten.

Koppel de juiste softwarepakketten

De winst is echter enorm. Door de administratieve processen nauwkeurig in kaart te brengen en door diverse softwarepakketten veilig met elkaar te koppelen, kunnen gegevens gedeeld en verwerkt worden, zonder al teveel inspanning. Een voorbeeld? Met een slimme facturatietool en een koppeling met de bank kunnen wij bijvoorbeeld periodiek de betalingen gereed zetten. De ondernemer hoeft deze enkel nog digitaal aan te vinken en de betalingen en de bijbehorende mutaties in de grootboekrekeningen vinden automatisch plaats. Betaalprocessen, facturatietools,  ERP-systemen, kassasystemen: op tal van manieren zijn koppelingen mogelijk. Dit doen wij bij reguliere bedrijven, maar zeker ook voor webshops, waarbij al veel processen digitaal verlopen.

Optimaal inrichten van processen bij webshops

Ik noemde ze al eerder, zéker ook webshops hebben baat bij Schipper Online. We kunnen het administratieve proces zo inregelen dat verzendkosten en btw-regelingen direct op de juiste manier worden toegepast. Zo wordt ondernemen inderdaad heel eenvoudig. Bestellingen worden direct op de juiste manier verwerkt en ingeboekt. Zo maken we digitalisering echt interessant.

Niet omdat het moet, wél omdat het iets oplevert

Digitalisering: we doen het niet omdat het moet of omdat het kan. We doen het, omdat we ervan overtuigd zijn dat ondernemers hiermee beter en slagvaardiger kunnen ondernemen. Benut de kansen die er op dit gebied liggen.