Nieuws

Belgische btw terugvragen? Let op met kassabonnen!

U vraagt als Nederlandse ondernemer misschien Belgische btw terug. Veel ondernemers doen dat jaarlijks of zelfs ieder kwartaal. Een eis voor teruggave van btw is dat er een correcte factuur moet zijn. Daar wringt vaak de schoen. In onze praktijk zien we regelmatig facturen voorbij komen die niet aan de wettelijke eisen voldoen. Bijvoorbeeld doordat er een incompleet adres van de afnemer op de factuur staat. In deze gevallen wordt de btw meestal niet terugbetaald.

Regeling voor vereenvoudigde facturen

Er is in België, net als in Nederland, een regeling voor vereenvoudigde facturen. In Nederland betekent dit dat u met een kassabon ook recht heeft op teruggaaf van btw. Er gelden wel een paar voorwaarden. Het gaat om bedragen van 100 euro of minder.

De Belgische regeling voor kassabonnen is anders. Deze regeling geldt voor bedragen van maximaal 100 euro exclusief btw. Het btw-nummer (of naam en adres) van de afnemer moet ook op de vereenvoudigde factuur staan. Bij een kassabon ontbreekt deze informatie en dus heeft u met een kassabon geen recht op teruggaaf van Belgische btw.

TIP: vraag in voorkomende gevallen dus om een reguliere factuur.