Nieuws

Dit zijn de bedragen voor belastingvrij schenken in 2022

Ook in 2022 kunt u gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen bij schenkingen. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen vorig jaar tijdelijk verhoogd. Dit jaar geldt weer de ‘normale’ vrijstelling die ook voor corona werd gehanteerd. In 2023 kunt u voor het laatst gebruikmaken van de hoge vrijstelling voor een eigen woning.

Belastingvrij schenken in 2022 aan kinderen

U kunt uw kinderen dit jaar tot 5.677 euro vrij schenken. Alleen over het meerdere betaalt uw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan uw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen.

Eenmalige verhoging

Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van 27.231 euro schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

Dure studie

Als u een schenking voor een dure studie doet, heeft u recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot 56.724 euro. De kosten moeten exclusief levensonderhoud dan minstens 20.000 euro per jaar bedragen. Het geld moet aantoonbaar aan een dure studie worden besteed. De ‘verhoogde vrijstelling’ geldt maar één keer.

Eigen woning

Schenkt u ten behoeve van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dan bedraagt in 2022 de vrijstelling 106.671 euro. De vrijstelling geldt ook als met de schenking de hypotheek wordt afgelost of het recht van erfpacht, opstal of beklemming wordt afgekocht. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook nu telt de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

Deze extra hoge vrijstelling, ook wel de jubelton genoemd, verdwijnt met ingang van 2023. Wil u hiervan nog gebruik maken, dan moet u het bedrag dus in 2023 betalen. De begiftigde heeft dan nog tot eind 2025 om het bedrag aan de eigen woning te besteden.

Let op! Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Maar heeft u of uw partner al een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van dezelfde schenker? Dan hebt u soms nog recht op een deel van de vrijstelling.

Belastingvrij schenken in 2022 aan anderen

Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van 2.274 euro. De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning kan echter ook bij anderen worden toegepast. Maar ook hierbij geldt dat 2023 het laatste jaar is.

U schenkt meer, wat dan?

Schenkt u uw kinderen een bedrag van meer dan 5.677 euro zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot 130.425 euro. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot 130.425 euro en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot 130.425 euro en 40% over het meerdere.