Nieuws

Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag

Als u verwacht dat u over het jaar 2022 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet (bij)betalen, moet u misschien ook belastingrente betalen. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

Belastingrente voorkomen? Aangifte IB of voorlopige aanslag vóór 1 mei 2023

Dient u vóór 1 mei 2023 uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 in of verzoekt u vóór die datum om een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022? Dan mag de Belastingdienst geen rente berekenen over het bedrag dat in de aangifte of voorlopige aanslag is berekend. Dit geldt niet als de Belastingdienst later afwijkt van de ingediende aangifte of het ingediende verzoek.

In het coronajaar 2020 was de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Daarna werd de hoogte van de rente vastgesteld op 4%. Voorkom deze rente en dien op tijd uw aangifte in of vraag op tijd om een voorlopige aanslag.

Aangifte VPB vóór 1 juni 2023 of voorlopige aanslag vóór 1 mei 2023

Ook voor de vennootschapsbelasting (VPB) gelden termijnen waarbinnen de Belastingdienst geen belastingrente mag berekenen. U moet dan vóór 1 juni 2023 uw aangifte vennootschapsbelasting 2022 indienen of vóór 1 mei 2023 om een juiste voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 vragen. Ook hierbij geldt dat de Belastingdienst dan geen reden mag hebben om af te wijken van het verzoek of de aangifte.

Mogelijke wijzigingen in de belastingrente

De hoogte van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de marktrente van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Omdat de ECB recent een rentepercentage van 2,5% heeft aangekondigd, zou de te betalen rente per 1 maart verhoogd wordt naar 10,5%. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk. Vanaf 1 maart 2023 blijft daarom een rentepercentage van 8% gelden. Later dit voorjaar worden de percentages van de belastingrente onderzocht en wordt onderzoek gedaan naar de systematiek rondom belastingrente, inclusief de rentepercentages.

Tip!

Zorg dat u nauwkeurig de verschuldigde belasting inschat. Is de schatting te laag, dan berekent de Belastingdienst namelijk over het meerdere alsnog belastingrente vanaf 1 juli 2023, inclusief over de periode van de betalingstermijn. Is de schatting te hoog, dan vergoedt de Belastingdienst echter geen belastingrente over de in eerste instantie te veel betaalde belasting.

Heeft u vragen over uw aangifte IB of VPB? Wilt u belastingrente voorkomen? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42