Nieuws

Belastingplan 2024: wijziging in de inkomsten­belasting (box 1 algemeen)

In het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2024 is een aantal veranderingen aangekondigd in box 1 van de inkomstenbelasting. Zo werd onder andere bekendgemaakt dat er een verhoging plaatsvindt in het lage tarief van box 1 en dat de arbeidskorting wordt verhoogd. Ook worden een aantal zaken op termijn afgeschaft worden, waaronder de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders en de betalingskorting voor de inkomensbelasting

Tarief box 1

Sinds een aantal jaar bestaat het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting officieel uit twee schijven (voor AOW-gerechtigden uit drie). Het lage tarief wordt heel licht verhoogd, van 36,93% naar 36,97%. Dit levert maximaal € 30 extra belastingheffing op. Er gingen stemmen op om het bedrag waarover het lage tarief is verschuldigd, voor 2024 niet te verhogen. Dit bedrag wordt echter wel verhoogd, al is deze lager dan op basis van de gewone indexatie het geval zou zijn. In 2024 start de tweede schijf op € 75.624, zodat over een groter bedrag het lage tarief van toepassing is.

Heffingskorting

De belastingtarieven in box 1 vertellen niet het hele verhaal. Een aantal heffingskortingen is namelijk inkomensafhankelijk en bouwt boven een bepaalde grens af als het inkomen toeneemt. Dat betekent dat het zogenaamde marginale tarief, oftewel het effectieve tarief dat men betaalt indien men 1 euro meer verdient, meer is dan alleen het belastingtarief.

Verhoging arbeidskorting

Naast een indexering wordt de arbeidskorting dit jaar nog extra verhoogd. Het maximum bedrag aan arbeidskorting bedraagt € 5.553 in 2024. Boven een inkomen van € 39.898 bouwt de arbeidskorting af met 6,51%.

Algemene heffingskorting

Ook deze heffingskorting wordt geïndexeerd. Belangrijker is echter dat de afbouw sneller gaat dan voorheen. Boven een inkomen van € 24.904 bouwt deze af met 6,652%. Dit is eigenlijk een verkapte tariefsverhoging die wordt verhuld via de algemene heffingskorting. Vorig jaar is al beslist dat voor de afbouw vanaf 2025 niet alleen het inkomen in box 1 van belang is, maar ook het inkomen in box 2 en box 3. 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Op deze korting hebben werkende ouders recht als ze een kind hebben dat jonger is dan 12 jaar. Wel moeten beide ouders werken, omdat de partner met het laagste inkomen de korting krijgt. Vorig jaar is al aangekondigd dat deze korting verdwijnt met ingang van 2025 (met een overgangsregeling indien een kind is geboren vóór 2025 en jonger is dan 12).

Bij gescheiden ouders die co-ouderschap hebben, kunnen beide ouders recht hebben op deze korting. Voorwaarde is dan wel dat de zorg over het kind min of meer gelijk is verdeeld. De regels hiervoor worden aangescherpt. Om nog voor deze korting in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat het kind minimaal 156 dagen bij een ouder verblijft.

Update: Op 27 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Hierbij heeft de Kamer besloten om de inkomsensafhankelijke combinatiekorting (IACK) niet meer vanaf 2025 direct af te schaffen. Deze zal vanaf 2027 in fasen worden afgebouwd. Zolang beide ouders werken en samen een kind hebben van jonger dan 12 jaar, hebben zij tot en met 2034 recht op de IACK. Wel wordt de korting vanaf 2027 ieder jaar stapsgewijs verlaagd.

Afschaffen betalingskorting

De Belastingdienst kan, eventueel op verzoek van de belastingplichtige, gedurende het belastingjaar al een voorlopige aanslag opleggen. Veel mensen ontvangen zo’n voorlopige aanslag aan het begin van het jaar. Deze aanslag mag in maandelijkse termijnen worden betaald. Tot nu toe werd een betaling in een keer beloond met een betalingskorting. De afgelopen jaren was die korting al zeer beperkt, omdat de hoogte van de korting is gelinkt aan de hoogte van de invorderingsrente bij de Belastingdienst. Vanwege de coronacrisis was die invorderingsrente zeer laag, waardoor de korting ook zeer laag was. Al eerder sneuvelde de betalingskorting in de vennootschapsbelasting en vanaf 2024 verdwijnt deze ook voor de inkomstenbelasting. Betalen in maandelijkse termijn blijft uiteraard mogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de plannen in het Belastingplan 2024 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd? Via onze Belastingplan 2024 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat het Belastingplan 2024 voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar met ondersteuning en persoonlijk advies.

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155