Nieuws

Belastingdienst vergoedt invorderingsrente bij teruggaaf btw

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de Belastingdienst invorderingsrente moet vergoeden als achteraf blijkt dat een btw-belastingplichtige te veel btw heeft betaald. Volgens de Rechtbank is dit zelfs het geval wanneer de belastingplichtige zelf een suppletieaangifte indient.

Uitspraak

Belanghebbende verkoopt vanuit Nederland onderdelen voor met name klassieke motoren aan klanten over de hele wereld. Jarenlang heeft de belanghebbende Nederlandse btw berekend over deze leveringen. Leveringen aan particulieren in andere lidstaten waren echter belast met lokale omzetbelasting. De belanghebbende had dus onterecht Nederlandse btw berekend en afgedragen. Deze btw heeft belanghebbende teruggevraagd met het verzoek om belastingrente en invorderingsrente te vergoeden.

De Belastingdienst heeft de belastingrente vergoed, maar wees het verzoek om invorderingsrente af. In beginsel moet deze rente vergoed worden als ‘in strijd met het Unierecht’ belasting is geheven. De vraag was in hoeverre dit het geval was bij de belanghebbende. De Rechtbank oordeelt dat invorderingsrente vergoed moet worden indien bedragen vanwege een met Unierecht strijdige betaling niet beschikbaar waren voor de belanghebbende.

Verzoek om invorderingsrente

Op grond van deze uitspraak heeft een ondernemer bij een suppletie voor de btw (bijna) altijd recht op invorderingsrente. Dit geldt ook voor teruggaven die verleend worden door bijvoorbeeld bezwaar of beroep. Als u een teruggaafbeschikking krijgt voor de btw, raden wij u aan om tijdig een verzoek om invorderingsrente in te dienen.

Het is nog onduidelijk hoe de Belastingdienst in de praktijk met deze uitspraak zal omgaan. Wij ogen het onwaarschijnlijk dat een ondernemer recht heeft op invorderingsrente indien zij expres teveel btw afdraagt met het oog op deze rente. Het lijkt ons dus ook dat een ondernemer te goeder trouw moet zijn. De kans bestaat ook nog dat een hogere rechter de uitspraak van de Rechtbank vernietigt, daarnaast kan de Belastingdienst in de toekomst zijn beleid aanpassen.

Kom op tijd in actie

Ontvangt u een btw-teruggaafbeschikking naar aanleiding van een suppletie, bezwaar- en beroepsprocedure? Neem dan tijdig contact op met ons. Een verzoek tot betaling van de invorderingsrente moet namelijk binnen zes weken na de dagtekening van de teruggaafbeschikking worden ingediend.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Bezoek dan onze btw-advies pagina. Het laatste nieuws ook maandelijks in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze btw nieuwsbrief! 

 

Jos Philips

mr. Jos Philips

076 - 30 34 627

06 - 57 71 53 82