Blog

Bedrijfswaardering: Vermenigvuldigen of Delen?

Het jaar 2019 was in Nederland een goed jaar voor de overname- en waarderingspraktijk. Ook wij zien nog steeds een toename in het aantal bedrijfsovernames en waarderingsvragen en verwachten dat dit in 2020 onverminderd zal doorzetten.

De specifieke vragen die onze waarderingsdeskundigen krijgen zijn zeer divers. Bij een aankoop of verkoop van een onderneming zie wij dat u, als ondernemer, met name geïnteresseerd bent in wat uw onderneming waard is. De koper wil niet te veel betalen; de verkoper wil een maximale opbrengst. Bij een bedrijfsopvolging zijn de betrokken verkoper en opvolger(s) met name geïnteresseerd in op welke wijze de opvolging fiscaal gunstig kan verlopen. En bij geschillen willen beide partijen dat een faire prijs wordt bepaald. Maar de centrale vraag bij deze bedrijfswaardering situaties is: “hoe bepaal je deze waarde?”.

Markt multiple-methode

Een methode voor bedrijfswaardering die wij in de praktijk veel zien, is de markt multiple-methode. Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat van een onderneming vermenigvuldigd met een gemiddelde branche factor. De factor (multiple) wordt gebaseerd op binnen de branche gebruikelijk betaalde prijzen bij een overname. Voordeel is dat snel en eenvoudig een richtbedrag kan worden berekend. Het nadeel is dat geen rekening wordt gehouden met belangrijke elementen binnen de onderneming, zoals staat van onderhoud, levensfase waarin de onderneming of producten van de onderneming verkeren, toekomstverwachtingen en risico’s. Bovendien is een multiple een gemiddelde van de branche. Hierin zitten grote, kleine, jonge en oude bedrijven. Geen enkel bedrijf is echter gemiddeld of hetzelfde.

DCF-methode

Een bedrijfswaardering methode die wel rekening houdt met voornoemde elementen betreft de ‘Discounted Cash Flow Methode’ (DCF-methode). Bij deze methode worden de toekomstige vrije geldstromen (verwachte operationele winst) van een onderneming, gebaseerd op onderbouwde prognoses en veronderstellingen, gedeeld door een berekende rendementseis. Kortom, we delen de jaarlijkse verwachte geldstromen door het geëiste rendement van de koper of investeerder. De rendementseis, ook wel de vermogenskostenvoet, bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een premiepercentage voor de markt waarin de onderneming actief is en een bedrijfsspecifiek premiepercentage voor de risico’s die een onderneming loopt.

De methode is ingewikkelder en kent natuurlijk wel enige subjectiviteit, maar is toekomstgericht en houdt rekening met wat je met een onderneming kan verdienen. We houden rekening met benodigde investeringen en verwachtingen ten aanzien van productontwikkeling en de levensfase waarin een onderneming zich bevindt, evenals met de levenscyclus van producten. Daarnaast nemen we wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor een onderneming ook mee in de toekomstige resultaten. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofuitspraak van de Raad van State of de besluiten omtrent PFAS en de bodemkwaliteit. Deze kunnen een behoorlijke impact hebben op een onderneming, waarbij ook hier geldt dat gerealiseerde winsten in het verleden geen garantie geven voor de toekomst.

Delen om te vermenigvuldigen

De belastingdienst accepteert momenteel vrijwel alleen nog waarderingsrapporten die zijn gebaseerd op de DCF-methode. Ook bij geschillen, waarbij een onpartijdig waardeoordeel noodzakelijk is, is deze methode de meest gebruikte. Om deze reden gebruiken wij binnen onze praktijk ook vrijwel altijd de DCF-methode om de waarde van een onderneming te berekenen. Door de toekomstige operationele resultaten te delen, wordt uiteindelijk ook het bedrijfsresultaat vermenigvuldigd. Uiteindelijk geldt bij elke overdracht dat de verkoper tevreden moet zijn met zijn opbrengst en de koper tevreden moet zijn met de aankoop. Anders vindt er immers geen overdracht plaats.

Kortom, eerst delen om te vermenigvuldigen blijft een beproefde wijsheid. Bent u ook benieuwd wat de waarde van uw onderneming is? Of de waarde van de onderneming die u op het oog heeft? Lees hier meer over onze dienstverlening of neem direct contact op met één van onze waarderingsdeskundigen.

drs. Rutger Groenewegen RA RV

010 - 31 38 533

06 - 24 78 31 31