Blog

Bedrijfsopvolging: start op tijd met stoppen

“Mijn bedrijf verkopen? Welnee, daar ben ik nog te jong voor, dat is pas voor over een paar jaar. Bovendien verwacht ik dat mijn kind het bedrijf voortzet.” Deze reactie krijgen we regelmatig als we ondernemers vragen naar hun toekomstplannen. Is daarmee de kous af? Nee, want als we doorvragen, zien we dat ondernemers soms toch al geruime tijd worstelen met het vraagstuk rondom bedrijfsopvolging. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 30 procent van de familiebedrijven een eerste generatiewisseling overleeft. En dat terwijl een langetermijnvisie juist kenmerkend is voor dit type bedrijven. Wat maakt bedrijfsopvolging dan zo’n moeizaam proces?

Bedrijfsopvolging: start op tijd

Eén van de oorzaken die ik als adviseur zie, is dat familiebedrijven de bedrijfsopvolging voor zich uitschuiven. En daarmee wordt het juist een lastige kwestie. Uit diverse onderzoeken is ook gebleken dat het ontbreken van een concreet en doordacht opvolgingsplan een belangrijke reden is voor mislukking van vele bedrijfsopvolgingen. In de praktijk zie ik dat ondernemers die structureel aandacht besteden aan bedrijfsopvolging en overdracht, beter in staat zijn de onderneming over te dragen. Denk daarbij niet aan een vastomlijnd plan waaraan je met alle geweld vast moet houden, maar denk in scenario’s. Door in termen van “wat als ….” te denken, maak je al in een vroeg stadium je overwegingen en ben je als ondernemer in staat je omgeving mee te nemen in je plannen.

Verborgen verwachtingspatronen

Daarnaast is ook vaak sprake van verborgen verwachtingspatronen, zowel bij de overdragende als opvolgende generatie. Combineer deze verwachtingen met de neiging tot zelfstuurbaarheid binnen het familiebedrijf en je hebt de ideale ingrediënten voor het uitstellen van cruciale beslissingen omtrent de bedrijfsopvolging. Goede begeleiding kan uitkomst bieden. Eén van onze relaties omschreef dit onlangs treffend: “Vandaag de dag is delen enorm belangrijk, vaak zelfs van doorslaggevend belang. Immers, door te delen, maak je verbinding. Heb niet het idee dat je alles zelf kan óf moet doen. Schakel partners in die je kunnen voorzien van kennis, advies of andere input om het bedrijf én de familie verder te helpen.”

Maak het ‘onbesprokene’ bespreekbaar

Ook al is overdracht (naar verwachting) pas over enkele jaren aan de orde, het is belangrijk dit proces tijdig te starten. Overname door één of meerdere kinderen mag niet als iets vanzelfsprekends gezien worden. Door binnen het bedrijf en de familie het ‘onbesprokene’ bespreekbaar te maken, zet je de opvolging daadwerkelijk in gang. Dit proces, dat zorgvuldig dient te gebeuren, is gericht op de continuïteit van de onderneming én van de familie. Neem hiervoor ruim de tijd en overleg eens met een specialist.

Een zaak van aandacht

Bij Schipper maken we gebruik van een eigen aanpak voor het opvolgingsproces. Stapsgewijs doorlopen we samen met u alle belangrijke stappen. Daarbij hebben we als hoofddoel de continuïteit in de familie en het bedrijf. Is de balans tussen uw familie en het bedrijf goed, dan is ook de slagingskans van een succesvolle overdracht groot. Dit wordt enkel bereikt door gestructureerd samen alle stappen te doorlopen, te weten hoe iedereen binnen de familie tegen bepaalde thema’s aankijkt en hierover open te communiceren. De gespecialiseerde familiebedrijvenadviseurs van Schipper bewaken het proces en de voortgang om samen met u een succesvolle opvolging te realiseren.

Meer weten over bedrijfsopvolging in het familiebedrijf? Bezoek onze bedrijfsopvolging kennisbank of download de ‘Stappenplan Bedrijfsopvolging’ whitepaper voor meer kennis en inspiratie over dit thema. Heeft u vragen of wilt u graag geadviseerd worden over het overdragen van uw bedrijf binnen de familie? Neem dan contact met ons op! 

Edwin van Belle

Edwin van Belle

010 - 31 38 523

06 - 15 44 96 18