Blog

Inkomensrisico’s voor ondernemers. Hoe heeft u het geregeld?

Wat gebeurt er met uw bedrijf, partner en/of gezin als u arbeidsongeschikt raakt of, nog erger, overlijdt? Zonder verzekering bent u in dat geval aangewezen op eventueel eigen vermogen en inkomen van uw partner. Denk daarom op tijd na over inkomensrisico’s. In deze blog leest u waar u rekening mee moet houden en welke verzekeringen uitkomst bieden.

Iedere ondernemer is anders. Inkomensverzekeringen voor ondernemers zijn daarom altijd maatwerk en niet altijd noodzakelijk. Als een onderneming groeit en meer vermogen opbouwt, is het mogelijk om zelf meer risico’s te dragen. Bepaal daarbij of het wenselijk of noodzakelijk is om zelf risico’s te dragen en welke dekking dan gewenst is.

Arbeidsongeschiktheid: de feiten

Iemand die door ziekte of een ongeval niet meer in staat is om te werken (geheel of gedeeltelijk) is arbeidsongeschikt. Dit kan van korte duur zijn, of zelfs blijvend. Een ondernemer of zzp’er kan geen aanspraak maken op de WIA (Wet Inkomen bij Arbeidsongeschiktheid) en is aangewezen op eigen vermogen en/of het inkomen van de partner. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de ondernemers niet voldoende financiële buffer heeft om het risico op arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar te dragen. En dat terwijl maar liefst 14% van de ondernemers langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt raakt.

Welke verzekeringen zijn er?

De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn tegenwoordig een sommenverzekering. Bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekering dan een vooraf afgesproken bedrag uit en kijkt niet naar de werkelijk geleden schade. De doorlopende inkomsten uit het bedrijf worden bij een sommenverzekering niet gekort op de uitkering. Bij een schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de werkelijke schade. In de meeste gevallen wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid uitgegaan van het eigen beroep of in hoever u nog passende arbeid of een gangbaar beroep kunt uitoefenen.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Veel ondernemers denken dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur is. Dat valt in de praktijk vaak mee, want de premies zijn de laatste jaren sterk gedaald en aftrekbaar van de inkomstenbelasting of in de onderneming. De hoogte van de premie hangt uiteraard af van het beroep dat u uitoefent. Verder zijn er diverse mogelijkheden om de premie te dempen, zoals het verlengen van de eigen risicotermijn, het verlagen van het verzekerde bedrag of het vervroegen van de eindleeftijd. Deze keuzes zijn veelal afhankelijk van uw opgebouwde reserves. Het kan daarom zinvol zijn om de keuze die u hierin maakt, regelmatig te heroverwegen.

Een oplossing op maat

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een vangnet voor ondernemers die onverhoopt geconfronteerd worden met het (deels) niet meer kunnen uitoefenen van hun beroep. Deze verzekering is nooit standaard en u hebt veel mogelijkheden om hem op maat samen te stellen. Kijk daarbij niet alleen naar de premie. Het belangrijkste is wat u en uw gezin aan de verzekering hebben wanneer u arbeidsongeschikt raakt.

Meer dan financiën alleen

Wij adviseren u graag over uw toekomst en kijken daarbij verder dan uw financiën en de financiële toekomst van uw partner of eventuele nabestaanden.

Bent u benieuwd wat u kunt doen om uw inkomensrisico’s te dekken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. We gaan graag met u in gesprek!

Angelique Gijsen

0113 - 23 94 11

06 - 53 75 62 61