Blog

Btw en ABC-leveringen: aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Als ondernemer moet u aan verschillende voorwaarden voldoen als het gaat om een ABC-levering. Ook bij de facturatie heeft u te maken met een aantal eisen. Waar moet u rekening mee houden? En wanneer kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde ABC-levering? We zetten de belangrijkste voorwaarden en regels voor u op een rij.

Wat is een ABC-levering?

Allereerst is het van belang om te weten wanneer er sprake is van een ABC-levering. Dit is het geval wanneer twee btw-ondernemers dezelfde goederen verkopen, maar de levering rechtstreeks van ondernemer A naar ondernemer C gaat. Dit komt met name voor als de goederen de grens overgaan.

Intracommunautaire levering

Bij een ABC-levering zijn altijd minimaal drie ondernemers uit één of meerdere landen betrokken. Slechts één levering geldt als intracommunautaire levering. Dit is het geval wanneer u als ondernemer vanuit Nederland goederen verzendt of vervoert naar ondernemers in andere EU-landen. Een intracommunautaire levering komt in aanmerking voor het btw-nultarief.

Hoe ziet een vereenvoudigde ABC-levering eruit?

Er is een belangrijk verschil tussen een normale ABC-levering en een vereenvoudigde ABC-levering. Bij een normale ABC-levering verkoopt ondernemer A de goederen eerst aan tussenhandelaar B. Deze tussenhandelaar verkoopt de goederen vervolgens door aan ondernemer C. De goederen gaan wel rechtstreeks van A naar C. Bij het vervoeren van de goederen van A naar B, moet ondernemer B – de tussenhandelaar – zich registreren in België. Dit betekent ook dat ondernemer B daar btw-aangifte moet doen. Deze registratie en btw-aangifte zijn niet nodig bij een vereenvoudigde ABC-levering.

Vereenvoudigde ABC-levering: geen registratie en btw-aangifte nodig

Bent u tussenhandelaar B en wilt u zich niet als ondernemer registreren in België? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat u de goederen van ondernemer A hebt gekocht om ze door te verkopen aan ondernemer C. Dat toont u aan met bijvoorbeeld een contract of een offerte
  • Er zijn drie ondernemers die elk in een verschillend EU-land een btw-identificatienummer hebben
  • U maakt met ondernemer A de afspraak over het vervoer van de goederen
  • De goederen gaan van ondernemer A rechtstreeks naar ondernemer C

Let op: deze regeling geldt niet als de goederen de EU verlaten! In dat geval zijn de normale btw-regels van toepassing.

NIEUW: extra eisen aan uw factuur

Als u tussenhandelaar B bent bij een ABC-levering, heeft u bij het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling te maken met extra eisen voor de factuur. U moet de volgende extra gegevens op uw factuur aan ondernemer C vermelden:

  • Het btw-identificatienummer van ondernemer C in het land van C
  • De vermelding: ‘btw verlegd’

Belang vermelding ‘btw verlegd’ op factuur

Het niet opnemen van de vermelding ‘btw verlegd’ op de factuur heeft volgens het Hof van Justitie gevolgen. Wanneer u dit niet op de factuur vermeldt, kunt u als tussenhandelaar de ABC-vereenvoudiging niet toepassen. Het is niet mogelijk om dit achteraf te corrigeren. U loopt als ondernemer dan het risico dat u de btw alsnog moet registreren in de lidstaat waar de goederen naartoe gaan. We raden u als ondernemer B daarom aan om de regel ‘btw verlegd’ expliciet te vermelden op de factuur.

De wet- en regelgeving rondom btw en ABC-leveringen is complex. Heeft u vragen over een ABC-levering? Of bent u benieuwd of u aan de juiste voorwaarden voldoet als het gaat om de btw-aangifte en uw factuur? Ons team van specialisten adviseert u graag. Neem daarom gerust contact met ons op.

Jos Philips

mr. Jos Philips

076 - 30 34 627

06 - 57 71 53 82