Nieuws

Aanvullingen op noodpakket 3.0

Het kabinet heeft op 27 oktober 2020 aanvullingen op het derde steunpakket bekend gemaakt. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Hieronder hebben wij de aanvullingen voor u op een rijtje gezet.

Bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet geeft daarom extra steun aan getroffen bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen. De exacte regelingen worden later gepubliceerd, maar de hoofdlijnen zijn al wel bekend.

Tijdelijke verbreding TVL

Tot nu was de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. De huidige TVL-regeling geldt in drie periodes van drie maanden tot medio 2021. De tijdelijke openstelling voor alle sectoren geldt vooralsnog alleen voor de eerste periode van drie maanden, die loop van oktober tot en met december 2020.

Er is geen onderscheid op SBI-codes meer waarbij enkel geselecteerde SBI-codes voldoen, enkel nog een uitzondering voor krediet- en financiële instellingen. Een aantal voorwaarden blijven (nagenoeg) gelijk:

  • Maximaal 250 medewerkers;
  • Bedrijf ingeschreven op 15 maart 2020 in KvK;
  • Minimaal 30 % omzetverlies in vergelijking met referentieperiode, hetzelfde kwartaal van een jaar eerder. Naar verwachting gaat het percentage minimaal omzetverlies in Q1 en Q2 2021 wel verder omhoog;
  • Vaste lasten minimaal €3.000 (dat was €4.000 voor een periode van 4 maanden, nu € 3.000 voor 3 maanden);
  • Vaste lasten nog steeds berekend o.b.v. branche en omzet zoals blijkt uit de BTW-aangifte dus geen werkelijke vaste lasten (of indien BTW vrijgestelde omzet bijvoorbeeld ander bewijs);
  • Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

De subsidie bedraagt minimaal €750 en maximaal €90.000 per periode (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000). Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld €2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL over het 4e kwartaal van 2020. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen.

Geen hoge WW-premie vanwege overwerk

Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeft sinds dit jaar minder WW-premie betaald te worden dan voor werknemers met een flexibel contract. Wettelijk is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Uitgezonderd hiervan zijn werknemers die al een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week.  Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Deze maatregel is dan ook in 2020 opgeschort en dit zal vanwege de huidige situatie rond het coronavirus ook in 2021 zo blijven.

Verlenging kredietfaciliteiten

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, worden kredietfaciliteiten verlengd. Het garantie-instrumentarium voor corona en de financieringsregelingen COL via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Overbruggingskredietfaciliteit Qredits, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. De BMKB-C regeling wordt verlengd tot eind 2021.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één (of enkele) schuldeiser(s) een akkoord kan (kunnen) tegenhouden om zodoende een betere positie te kunnen afdwingen.

Time-out arrangement (TOA)

Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt nog.

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.