Nieuws

Aanvragen energiesteun (TEK) kan tot 2 oktober 2023

Voor bedrijven die veel energie gebruiken stelt de overheid een tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) beschikbaar. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. Loop deze subsidie niet mis! Aanvragen kan nog tot 2 oktober 2023, 17.00 uur.

TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen. Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen. Dit is bijvoorbeeld een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen die samen een groep of concern vormen. Naast het percentage van de energiekosten wordt ook gekeken naar het aantal werknemers en de omzet.

Hoogte compensatie

De compensatie bedraagt 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. Het maximale vergoedingsbedrag is 160.000 euro. De regeling geldt ook voor bepaalde stichtingen en verenigingen.

Het kabinet wil de steun alleen geven aan een afgebakende groep ondernemers en moest EU-toestemming krijgen voor deze vorm van staatssteun.