Nieuws

Een samenwerkings­­­verband en huwelijkse voor­­waarden en testa­menten: 10 aandachts­punten

In de agrarische sector zijn familiebedrijven vaak georganiseerd in een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap. Een goed opgestelde akte is cruciaal om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen, vooral als deze samenhangt met huwelijkse voorwaarden en testamenten. In dit artikel leest u over de tien belangrijkste punten die in een akte moeten worden opgenomen.

1. Doel en activiteiten van het samenwerkingsverband

Het doel van een samenwerkingsverband en de activiteiten die onder het samenwerkingsverband vallen, moeten duidelijk worden omschreven. Voor een agrarisch bedrijf kan dit bijvoorbeeld de productie van gewassen, veeteelt, of andere landbouwactiviteiten zijn.

2. Inbreng van de ondernemers

Leg de inbreng van u als ondernemer (geld, goederen, arbeid) specifiek vast. In de agro-sector is het belangrijk om ook specifieke landbouwmachines, grond, en vee duidelijk te beschrijven.

3. Resultaatverdeling

De verdeling van winst en verlies moet duidelijk worden omschreven. Dit kan gelijkelijk, naar verhouding van inbreng, of op een andere overeengekomen basis plaatsvinden. Het is cruciaal dat deze afspraken overeenstemmen met de huwelijkse voorwaarden. Dit geldt vooral als één van de ondernemers getrouwd is en de winstdeling invloed kan hebben op de gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden die een scheiding van goederen voorschrijven.

4. Bevoegdheden en besluitvorming

Wat zijn de bevoegdheden van u als ondernemer? En zijn de besluitvormingsprocedures helder? Duidelijkheid over bevoegdheden en besluitvorming zijn vooral belangrijk in familiebedrijven waar beslissingen niet alleen u als ondernemer, maar ook uw familieleden kunnen beïnvloeden. Leg daarom vast wie welke beslissingen mag nemen en hoe deze besluiten worden goedgekeurd.

5. Aansprakelijkheid

In een vof zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent dat elke vennoot met zijn privévermogen aansprakelijk is. In samenhang met huwelijkse voorwaarden moet duidelijk worden vastgelegd hoe deze aansprakelijkheid zich verhoudt tot het privévermogen van gehuwde vennoten. Zijn er bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden die een scheiding van goederen aangeven, dan moet worden bepaald hoe schulden worden behandeld. In maatschapsvorm zijn maten aansprakelijk ter hoogte van de inbreng. Uiteraard moet dit ook terugkomen in de huwelijkse voorwaarden.

6. Toetreding en uittreding van ondernemers

Regels rondom toetreding van nieuwe ondernemers en uittreding van bestaande ondernemers, inclusief de procedure voor waardebepaling van hun aandeel, zijn cruciaal. Dit is vooral relevant als een ondernemer overlijdt en de boedel volgens hun testamenten wordt verdeeld. Het moet duidelijk zijn hoe hun aandeel moet worden verdeeld en hoe de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd.

7. Duur en beëindiging van het samenwerkingsverband

De duur van de samenwerking en de voorwaarden voor beëindiging moeten worden beschreven. In de agrarische sector is het vaak belangrijk om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, zelfs na het overlijden van een ondernemer. Zorg dat een testament hiermee in overeenstemming is, zodat de opvolging goed geregeld is.

8. Samenhang met huwelijkse voorwaarden

Neem huwelijkse voorwaarden expliciet mee in een akte van samenwerking. Is een ondernemer bijvoorbeeld getrouwd onder huwelijkse voorwaarden die een scheiding van goederen voorschrijven? Dan moet duidelijk zijn hoe winsten en schulden van een samenwerkingsverband worden verdeeld en welke invloed dit heeft op de privévermogens van de ondernemers.

9. Testamenten en bedrijfsopvolging

Het testament van de ondernemers moet in lijn zijn met de akte van samenwerking, vooral met betrekking tot de bedrijfsopvolging. Het is belangrijk om vast te leggen hoe het aandeel van een overleden ondernemer wordt afgehandeld, wie de opvolgers zijn en hoe de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd. Dit kan onder andere inhouden dat een opvolger wordt aangewezen die het aandeel van de overledene overneemt.

10. Geschillenbeslechting

Het is essentieel om een clausule voor geschillenbeslechting op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld mediation of arbitrage zijn, voordat men naar de rechter stapt. Dit helpt om familieconflicten binnen het bedrijf te minimaliseren.

Een samenwerkingsverband in combinatie met huwelijkse voorwaarden en testamenten

Een goed opgestelde akte van samenwerking, die rekening houdt met huwelijkse voorwaarden en testamenten, is in de agrarische sector erg belangrijk. Niet alleen voor de continuïteit van het bedrijf, maar het zorgt er ook voor dat er duidelijke afspraken zijn over de inbreng, winstdeling, bevoegdheden en opvolging. Heeft u bij het opstellen van een dergelijke akte advies nodig, zodat alle belangrijke punten correct en juridisch waterdicht worden vastgelegd? Neem dan contact op met de (fiscale) agro-specialisten van Schipper Accountants. Wij denken graag met u mee!