Nieuws

Wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten per 21 januari 2021

De TVL staat vrijwel voor alle ondernemers open en is bedoeld als tegemoetkoming vaste lasten die voor ondernemers doorlopen. De afgelopen periode is de TVL al uitgebreid met twee verschillende opslagen voor voorraden. Zowel de basisregeling TVL als de opslag voorraadsubsidie wordt verruimd, in ieder geval voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Tevens wordt er binnen de TVL een nieuw onderdeel toegevoegd.

Vergoedingenpercentage / maximum bedrag 

Het maximale percentage aan vergoeding wordt voor alle ondernemers met een omzetverlies van minimaal 30% verhoogd naar 85% voor zowel het 1e als 2e kwartaal van 2021Het vergoedingenpercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies), maar is dus een vast percentage van 85%. Het blijft dus nog steeds lonen om te besparen op werkelijke vaste lasten, want de TVL is niet gebaseerd op die werkelijke vaste lasten. 

De maximale vergoeding per bedrijf was tot op heden € 90.000 per TVL-periode. Dit maximum bedrag wordt verhoogd tot € 330.000 per periode, voor zowel het 1e als 2e kwartaal. Dit is exclusief de opslag voor de voorraadsubsidie (zie hierna). 

De werkelijke subsidie wordt nu bepaald door de omzet over het eerste kwartaal van 2019 te vermenigvuldigen met het omzetverlies in %, aandeel vaste lasten SBI in % en het subsidiepercentage van 85%.

Opstelling grotere bedrijven 

Tot op heden stond de Tegemoetkoming Vaste Lasten alleen open voor bedrijven tot 250 werknemers. Die grens wordt geheel losgelaten en er geldt nu geen maximum meer. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers wordt het maximum bedrag zelfs verhoogd tot € 400.000. 

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel 

Voor detailhandels die verplicht gesloten zijn, wordt de voorraadsubsidie verhoogd. Deze bedroeg aanvankelijk 5,6%, maar vanaf het 1e kwartaal 2021 zal deze opslag 21% op het vastelastenpercentage bedragen. De voorraadsubsidie kan als volgt worden berekend: omzet x omzetverlies x 21% x 85%. Deze opslag mag maximaal € 200.000 bedragen en komt bovenop het maximum van € 330.000/€ 400.000 van de basis-TVL. Vooralsnog geldt voor het 2e kwartaal van 2021 geen voorraadsubsidie. 

Voor deze voorraadsubsidie hoeft geen aparte aanvraag te worden ingediend. Deze wordt automatisch toegekend als voor de TVL over het 1e kwartaal van 2021 een tegemoetkoming wordt aangevraagd. 

TVL voor kleine ondernemers 

Sommige bedrijven kwamen alleen in aanmerking voor het minimum subsidiebedrag van € 750. Met ingang van het 1e kwartaal 2021 wordt dit verhoogd tot € 1.500. 

Daarnaast komen kleine ondernemers soms niet in aanmerking voor de TVL omdat ze per kwartaal geen € 3.000 aan vaste lasten hebben. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om deze drempel te verlagen, zodat kleine ondernemers eerder in aanmerking komen voor de TVL. 

TVL voor land- en tuinbouw 

Vanwege Europese regels kunnen ondernemingen in de land- en tuinbouw maximaal € 100.000 aan TVL-subsidie ontvangen. Zij profiteren dus niet van de verhoging van de TVL-grenzen. Het kabinet werkt aan een separate regeling, zodat ook ondernemers in deze branche substantieel kunnen worden geholpen. Dit loket wordt naar verwachting in april of mei geopend. 

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.