Nieuws

Verlenging fiscale steunmaatregelen

Onlangs heeft het kabinet besloten tot verlenging van de lockdown. Daarbij werd al aangekondigd dat er een verlenging fiscale steunmaatregelen zal zijn. Op 21 januari is bekendgemaakt hoe dit eruit ziet. De fiscale regelingen zijn deels verlengd, soms met aanvullende voorwaarden. Nieuwe fiscale maatregelen zijn niet getroffen.

Uitstel van betaling 

Ondernemingen die zich voor het eerst melden bij de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling, krijgen 3 maanden uitstel. Voor betalingsverplichtingen die opkomen in deze periode wordt uitstel verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk de periode van 3 maanden te verlengen. Het initiële uitstel kan tot 1 juli 2021 worden aangevraagd (was voorheen tot 1 april 2021). Het is en blijft belangrijk om na ommekomst van de periode van 3 maanden nieuwe verplichtingen qua aangifte en betaling na te leven. Als dat niet gebeurt, wordt het uitstel ingetrokken en kan niet van de betalingsregeling gebruik worden gemaakt. 

Terugbetalingsregeling 

Voor alle belastingschulden waarvoor ondernemers uitstel hebben genoten, geldt een generieke terugbetalingsregeling. Met deze regeling moeten ondernemingen hun belastingschuld lineair aflossen in 36 maanden. De aflossingsperiode zou starten op 1 juli 2021 maar de start is nu opgeschort naar 1 oktober 2021.  

Reiskostenvergoedingen 

Voor werknemers die al voor 13 maart 2020 recht hadden op een vaste reiskostenvergoeding mocht deze vergoeding onbelast doorlopen tot eind januari 2021. Deze regeling wordt verlengd tot 1 april 2021, ook al worden als gevolg van thuiswerken werkelijke reiskilometers niet (volledig) gemaakt.  

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) 

Voor 2020 werd de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verruimd tot 3% over de eerste € 400.000 aan loonsom. Voor 2021 was weer een terugval naar 1,7% over dit deel van de loonsom voorzien. Toch is besloten om voor 2021 de vrije ruimte weer op 3% over de eerste € 400.000 aan loonsom te zetten. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,18% (2020: 1,2%). 

Werkgevers kunnen deze verruimde vrije ruimte inzetten om bijvoorbeeld thuiswerkvergoedingen te geven aan werknemers, indien die niet kwalificeren als gerichte vrijstelling. Tevens onderzoekt het kabinet of er een aanvullende regeling moet komen voor belastingvrije vergoedingen voor thuiswerken. 

Gebruikelijk loon DGA 

DGA’s zijn verplicht een gebruikelijk loon te genieten. Onder voorwaarden was het voor 2020 mogelijk dit gebruikelijk loon te verlagen, evenredig met de omzetdaling over de eerste 4 maanden van 2020 ten opzichte van de eerste 4 maanden van 2019. Ook voor 2021 wordt het mogelijk het gebruikelijk loon te verminderen. Ditmaal zal de verlaging evenredig zijn met de omzetdaling over heel 2021 ten opzichte van heel 2019. De omzetdaling moet daarbij minimaal 30% zijn.

Urencriterium 

Ondernemers in de inkomstenbelasting die voldoen aan het zogenaamde urencriterium kunnen gebruik maken van diverse fiscale faciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek. Als gevolg van corona is het denkbaar dat het minimum aantal uur van 1.225 niet wordt gehaald. Hiervoor wordt voor het eerste halfjaar van 2021 net zoals in 2020 een versoepeling aangebracht: ondernemers worden in januari tot en met juni geacht per week minimaal 24 uur aan hun onderneming te hebben besteed. Voor ondernemers die normaliter een piek in het aantal uur hebben in de maanden januari tot en met juni geldt een nog ruimere versoepeling: zij mogen uitgaan van het aantal bestede uren in deze maanden in 2019. 

Overige fiscale maatregelen 

Veel overige fiscale maatregelen zouden op 31 maart 2021 aflopen, maar worden nu verlengd tot 1 juli 2021. Het gaan om de volgende regelingen: 

 • Uitstel administratieve verplichtingen rondom loonheffingen 
 • Akkoord met België en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers 
 • Vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen 
 • BTW-nultarief op: 
  • Mondkapjes
  • Uitleen van zorgpersoneel
  • COVID-19 vaccins en testkits 
 • Behoud van recht op renteaftrek voor eigenwoningleningen indien een betaalpauze met de geldverstrekker wordt afgesproken. 

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op online lessen voor sportscholen blijft van toepassing. 

Wilt u meer weten over de verlenging fiscale steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten staan graag voor u klaar!