Nieuws

Veranderingen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

De regels rondom het opnemen van geboorteverlof zijn sinds begin dit jaar gewijzigd. Daar komt vanaf 1 juli 2020 nog een verandering bij. Bent u als werkgever al op de hoogte van deze wijzigingen? Weet u waar uw werknemers recht op hebben als hun partner bevallen is? Wij brengen u graag op de hoogte.

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners na de geboorte van hun kind recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur door veranderingen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Voorheen was dit maximaal twee dagen.

Voorwaarden opnemen geboorteverlof

Gedurende het geboorteverlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd, betaalt u als werkgever het loon van uw werknemer volledig door. Uw werknemer dient deze verlofdagen wel binnen vier werken na de geboorte van het kind op te nemen. De geboortedag zelf geldt niet als geboorteverlof. Hiervoor kan uw werknemer calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Een redelijk verzoek voor een dergelijk verlofaanvraag mag niet geweigerd worden. Tijdens dit verlof betaalt u als werkgever het salaris door, tenzij in de cao afwijkende regels staan.

Aanvullend geboorteverlof vanaf juli 2020

Naast dat partners recht hebben op eenmalig de wekelijkse arbeidsduur kunnen ze vanaf 1 juli 2020 ook tot 5 weken aanvullend geboorteverlof aanvragen. In dat geval ontvangt uw werknemer een uitkering ter hoogte van maximaal 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze verlofweken. U kunt de aanvraag bij UWV doen vanaf vier weken voorafgaand aan de eerste dag van het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na afloop van de laatste dag van het verlof.

Voorwaarden opnemen aanvullend geboorteverlof

Uw werknemer dient het aanvullend geboorteverlof op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Daarnaast mag het verlof pas opgenomen worden nadat uw werknemer het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur heeft gebruikt. Ook dient uw werknemer het verlof in hele weken aan te vragen. Wel is het mogelijk om in samenspraak met u als werkgever het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken te verspreiden. Uiteraard is het ook mogelijk om minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Veranderingen in het adoptie- en pleegzorgverlof

Begin dit jaar is ook het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier naar zes weken. Uw werknemer kan het geboorteverlof opnemen vanaf vier weken voordat het kind in het gezin komt tot uiterlijk 22 weken na de komst van het kind. Deze weken kunnen aaneengesloten worden opgenomen worden of verspreid over hiervoor genoemd tijdsbestek. Tijdens het verlof worden vakantiedagen opgebouwd. Is uw werknemer ziek tijdens zijn verlof, dan loopt het verlof gewoon door.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.