Nieuws

Vanggewas na mais

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan gelden vanaf 2019 aangepaste regels bij de teelt van het verplichte vanggewas. Teelt u snijmais? Dan moet u binnenkort al kiezen voor een (zeer) vroeg ras of onderzaai.

Snijmais

Bij de teelt van snijmais heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U teelt, na de maisoogst, direct aansluitend maar uiterlijk 1 oktober een toegestaan vanggewas, dat pas vanaf 1 februari vernietigd mag worden.
  • U past onderzaai toe. Dan mag u de mais na 1 oktober oogsten. Deze onderzaai mag ook pas vanaf 1 februari worden vernietigd.
  • U teelt een wintergraan na de oogst van mais. Dit wintergraan gebruikt u als hoofdteelt in het volgende jaar. U mag de mais dan na 1 oktober oogsten, indien het wintergraan uiterlijk 31 oktober wordt ingezaaid.

Biologische en overig mais

Teelt u biologische mais of andere mais dan snijmais (bijv. CCM of korrelmais)? Dan moet u direct aansluitend maar uiterlijk 31 oktober een wintergraan telen. Dit gewas hoeft niet als hoofdteelt te dienen in het volgende jaar. Het vanggewas mag vanaf 1 februari worden vernietigd.

Wintergraan

Als wintergraan zijn de volgende gewassen toegestaan: spelt, triticale, winterrogge, -tarwe of -gerst.

Niet combineren

Komt uw investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor één van deze regelingen of uw investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Wij kunnen u hierbij adviseren. U kunt EIA niet combineren met ISDE.

Laat u goed informeren bij uw keuze t.a.v. de verplichte teelt van een vanggewas na snijmais. Voldoet u niet aan de regels? Dan riskeert u een korting op uw bedrijfstoeslag en intrekking van derogatie.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.