Nieuws

Tot 80% SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Als ondernemer wilt u het beste uit uw medewerkers halen, nu en in de toekomst. Hiervoor is het van belang om medewerkers te stimuleren tot leren en ontwikkelen. In het mkb ligt hier vaak minder de nadruk op, omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De nieuwe SLIM-regeling moet hier verandering in brengen.

Om het ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO) binnen het MKB te stimuleren heeft het kabinet per 2020 een structureel bedrag van €48 miljoen beschikbaar gesteld. MKB-bedrijven kunnen hierdoor vanaf deze maand (maart 2020) subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Dankzij deze zogeheten SLIM-subsidie kan tot 80% van de investering in LLO gesubsidieerd worden.

SLIM-subsidie

Bij een kleine onderneming is de subsidie 80% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000,- aan kosten (€ 4.000,0 subsidie) en maximaal € 24.999,- aan subsidie. Bij een middelgrote onderneming is de subsidie 60% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000,- aan kosten (€ 3.000,- subsidie) en maximaal € 24.999 aan subsidie.

Met de SLIM-subsidie kan tot 80% van de investering in LLO gesubsidieerd worden.

Aanvraag
Bedrijven kunnen jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken. In 2020 gelden de volgende aanvraagtijdvakken: Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

SLIM aanbod

Bent u mkb’er en is deze subsidie interessant voor uw onderneming? Onze samenwerkingspartner Sigma Personeelsdiensten heeft een speciaal programma ontworpen waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de SLIM-regeling. Via dit programma wordt de subsidieaanvraag voor u geregeld waarmee de kans op toekenning van de subsidie wordt vergroot. Het programma is daarnaast zo opgesteld dat het volledig aansluit op de doelstellingen van de SLIM-regeling. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie over de regeling en het SLIM aanbod.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.