Blog

Tot 80% SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Als ondernemer wilt u het beste uit uw medewerkers halen, nu en in de toekomst. Hiervoor is het van belang om medewerkers te stimuleren tot leren en ontwikkelen. In het mkb ligt hier vaak minder de nadruk op, omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling biedt uitkomst.

Om het ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO) binnen het MKB te stimuleren heeft het kabinet in 2020 de SLIM-subsidie in het leven geroepen. MKB-bedrijven kunnen hierdoor subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Dankzij deze zogeheten SLIM-subsidie kan tot 80% van de investering in LLO gesubsidieerd worden.

SLIM-subsidie aanvragen

Bedrijven kunnen jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken. Bent u mkb-ondernemer? Dan gelden in 2021 de volgende aanvraagtijdvakken: 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie- en landbouwsector en samenwerkingsverbanden in het mkb kunnen subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

SLIM aanbod

Bent u mkb’er en is deze subsidie interessant voor uw onderneming? Onze samenwerkingspartner Sigma Personeelsdiensten heeft een speciaal programma ontworpen waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de SLIM-regeling. Via dit programma wordt de subsidieaanvraag voor u geregeld waarmee de kans op toekenning van de subsidie wordt vergroot. Het programma is daarnaast zo opgesteld dat het volledig aansluit op de doelstellingen van de SLIM-regeling. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie over de regeling en het SLIM aanbod.

Met de SLIM-subsidie kan tot 80% van de investering in LLO gesubsidieerd worden.

Rob commandeur

Rob Commandeur

0113 239486

SLIM-programma

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Sigma SLIM-programma? Klik op de knop voor meer informatie over de regeling en het SLIM-aanbod.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.