Nieuws

Salderingsregeling zonnepanelen wordt terugleversubsidie

De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar kleine bedrijven en particulieren veel voordeel van hebben, verdwijnt waarschijnlijk in 2021. Met de huidige regeling kunnen de zonnepanelen stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Bij oude meters loopt de energiemeter terug; bij nieuwe meters worden de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de terug geleverde stroom verrekend. Wanneer in een jaar bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur (kWh) stroom wordt verbruikt en 1.000 kWh terug geleverd, wordt over het netto verbruik van 2.500 kWh betaald.

Terugleversubsidie

Deze salderingsregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief, inclusief belastingen.

Het kabinet vindt deze regeling te riant worden en wil daarom een andere opzet, via een ‘terugleversubsidie’. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is terug geleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, als ondernemer betaal je hierover ook na 2020 geen energiebelasting. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, vervangt de nieuwe regeling per 2021 de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.