Nieuws

Rapporteren energiebesparende maatregelen moet uiterlijk 1 juli 2019

Het is al eerder vermeld op onze website dat bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en energiebesparingsplicht hebben, uiterlijk op 1 juli 2019 aan de overheid moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn of worden genomen.

De geactualiseerde lijst met energiebesparende maatregelen (EML) is afgelopen 1 april in werking gegaan. Het eLoket van RVO is inmiddels geopend voor deze informatieplicht.

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is geen nieuwe verplichting. Als u als bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruikt, bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. U mag de op uw eigen bedrijf opgewekte energie (bijv. door zonnepanelen) hier niet vanaf halen. Vergunningsplichtige bedrijven zien deze plicht terug in de voorschriften van hun Omgevingsvergunning.

Informatieplicht

Wanneer uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en een energiebesparingsplicht heeft, krijgt u te maken met de ‘Informatieplicht energiebesparing’. U bent verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 de energiebesparende maatregelen te rapporteren aan de overheid. U dient te rapporteren welke maatregelen voor u van toepassing zijn en welke u al heeft genomen of gaat nemen. Bent u vergunningsplichtige? Dan krijgt u geen informatieplicht.

De melding t.a.v. de energiebesparende maatregelen kunnen via het eLoket van mijn.rvo.nl worden ingediend.

Welke maatregelen?

In de EML staan alle maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. U moet alle maatregelen, die van toepassing zijn op uw bedrijf, uit de EML nemen. Niet elke maatregel is van toepassing op uw bedrijf. Dit hangt onder andere af van de technische en economische randvoorwaarden. Deze worden per maatregel beschreven in de EML. Daarnaast moet beoordeeld worden of de maatregel op een zelfstandig of natuurlijk moment genomen wordt.

Zelfstandig of natuurlijk moment

Een zelfstandig moment houdt in dat u de energiebesparende maatregel op elk gewenst moment genomen kan worden en zich binnen 5 jaar terugverdient. Bij een natuurlijk moment is het een logisch investeringsmoment om de maatregel toe te passen. Dit houdt in dat een voor u verplichte maatregel uitgesteld kan worden als u later investeringen doet waarbij deze maatregel wordt meegenomen. Hierdoor is een verplichte maatregel op dit moment niet terug te verdienen (te korte terugverdientijd). U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het aanschaffen van ledverlichting. Dit kan worden uitgesteld, indien (binnenkort) de elektrische installatie ook wordt vervangen.

Alternatieve maatregel

Het is mogelijk om bij elke energiebesparende maatregel een alternatieve maatregel te nemen. Hierbij moet onderbouwd worden dat minstens dezelfde energiebesparing behaald wordt als met dezelfde maatregel uit de EML.

Maatregelen al genomen

Het is mogelijk dat er maatregelen in de EML staan die u al heeft genomen. Dit leidt niet tot een extra investering. Als u de informatieplicht doet, moet u deze al genomen maatregelen vermelden.

Heeft u nog vragen over de informatieplicht of wilt u hierbij geholpen worden? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.

 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.