Uiterlijk 15 september (was 31 augustus)

Vanaf dit jaar moet u een groenbemester uiterlijk 15 september inzaaien, indien u gebruik wilt maken van de stikstofgebruiksnorm voor (niet)-vlinderbloemige groenbemesters. Deze uiterste datum was 31 augustus.

Teeltperiode gelijk

De verplichte teeltperiode is niet veranderd: op kleigrond moet de groenbemester minimaal 8 weken blijven staan. Op zand-, löss- en veengrond moet het gewas t/m 1 december blijven staan. U kunt het gewas vanaf 2 december onderploegen.

Ook norm voor EA-vanggewas, niet na mais

De stikstofnorm mag u ook toepassen bij de teelt van een EA-vanggewas. U moet dan wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Nieuwsbericht - bemesting

Aansluiting bij uitrijperiode drijfmest

Met bovenstaande wijziging is er weer aansluiting bij de uitrijperiode voor drijfmest (en zuiveringsslib) op bouwland. Deze uitrijperiode loopt, vanaf 2019, op alle grondsoorten t/m 15 september. Wendt u drijfmest aan in de periode van 1 augustus t/m 15 september? Dan bent u nu verplicht om uiterlijk 15 september een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien.

Wilt u gebruikmaken van de stikstofnorm? Houd dan rekening met de inzaaidatum en de teeltperiode. Twijfelt u over de hoogte van de stikstofnorm? Informeer dan bij uw adviseur

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.