Blog

Milieulijst 2022: MIA- en Vamil-subsidie uitgebreid

Om investeringen die goed voor het milieu zijn aan te jagen, zijn in 2022 diverse subsidies beschikbaar. Ondernemers kunnen hiervoor gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Hieronder vindt u een overzicht van de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022 vergeleken met vorig jaar.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale stimuleringsmaatregelen voor milieubewuste ondernemers. Met de MIA profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75 procent van de investeringskosten af.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een belastingvoordeel via de MIA of de Vamil is dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst vermeld staat. Vergeleken met vorig jaar is de Milieulijst 2022 behoorlijk gewijzigd.

Ruimer budget, meer subsidie

Dankzij een verhoging van het MIA-budget met 30 miljoen euro komt het totale budget van de MIA en de Vamil in 2022 uit op 169 miljoen euro. Het verhoogde budget moet ervoor zorgen dat ondernemers extra investeren in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken. Zo zijn bij de MIA de aftrekpercentages gestegen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45% van het investeringsbedrag. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen voor grondstoffen- en watergebruik, mobiliteit, klimaat en lucht (alle soorten emissies) en ruimtegebruik (waaronder ook bodem en grondwater) in aanmerking voor maximaal 50 miljoen euro in plaats van 25 miljoen euro.

Milieulijst 2022: wat is er gewijzigd?

Hieronder volgt een kort overzicht van de wijzigingen in de Milieulijst 2022 vergeleken met de milieulijst 2021.

Circulair ondernemen en CO2-reductie in de (chemische) industrie

 • Voor circulair ondernemen en grondstoffen besparen in de industrie zijn diverse bedrijfsmiddelen toegevoegd en aangepast, zoals apparatuur voor beheer van metaalbewerkingsvloeistoffen, een verwerkingsinstallatie voor rubbergranulaat en apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van plastics in het milieu.
 • Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de industrie zijn diverse bedrijfsmiddelen aangepast, zoals een vlamloze thermische oxidator voor afgassen.
 • Ook voor de reductie van broeikasgassen zijn diverse bedrijfsmiddelen aangepast, zoals apparatuur voor de elektrificatie van processen in de chemische industrie en een reformer voor waterstofproductie (uit een hernieuwbare bron).

Duurzame mobiliteit

 • Belastingvoordeel voor elektrische personenauto’s geldt voor 2022 alleen als deze zijn uitgerust met geïntegreerde zonnepanelen.
 • Elektrische bestelauto’s staan wel op de Milieulijst 2022 staan. Waar mogelijk wordt het voordeel groter.
 • Nieuwe toevoeging aan de Milieulijst 2022 is een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel.
 • Elektrische snor-, brom- en motorfietsen komen niet langer voor subsidie in aanmerking. Speed pedelecs wel.

Duurzame landbouw

 • De Milieulijst 2022 biedt nieuwe mogelijkheden voor technieken in de glastuinbouw om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen.
 • Voor duurzame stallen gelden hogere maximumbedragen per dierplaats, vanwege de hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen voor duurzame stallen staan niet langer op de lijst.
 • Voor de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen is een bedrijfsmiddel toegevoegd voor eiwitwinning uit gewassen of plantaardige stromen.

Circulaire bouw

 • Er zijn meer mogelijkheden voor investeringen in circulaire gebouwen. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor minimaal 50% uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
 • De eisen aan een materialenpaspoort zijn gewijzigd en duidelijker omschreven.
 • Voor duurzame bouwmaterialen zijn diverse bedrijfsmiddelen toegevoegd, zoals betontegels van gerecycled materiaal en ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

Subsidie aanvragen

Bij het verstrekken van de opdracht is het belangrijk dat deze voldoet aan de eisen van de maatregelen op de Milieulijst. Het aanvragen van de MIA/Vamil zelf loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en verloopt als volgt:

 • Meld de investering binnen drie maanden na het aangaan van de aankoopverplichting (één dag te laat aanmelden is fataal!)
 • Melden via het eLoket van RVO met eHerkenning 2+.
 • Na melden volgt géén beschikking, wel zijn er steekproefsgewijze controles en RVO geeft een positief of negatief advies aan de belastingdienst.
 • Direct na melding kan de aftrek voor MIA/Vamil worden meegenomen in de belastingaangifte.
 • De belastinginspecteur beslist of de melding voldoet aan de wettelijke eisen (ook bij een negatief advies van RVO kan de aftrek voor de investering derhalve meegenomen worden in de aangifte).

Let op: trek de eerder ontvangen subsidies voor dezelfde maatregel af van de investeringskosten. Dubbel subsidie ontvangen is niet toegestaan.

MIA of Vamil aanvragen?

Heeft u een vraag of wilt u informatie bij het aanvragen van een subsidie? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies!

Berrie van der Velden

076 - 30 36 500