Nieuws

Middelingsverzoek? Vanaf vandaag geen berekening meer!

Vanaf vandaag hoeft er geen berekening meer meegestuurd te worden bij het verzoek om een middeling, dat heeft de belastingdienst laten weten. De belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de computersystemen waardoor dit niet meer nodig is. De belastingdienst heeft alle relevante gegevens ter beschikking en kan op basis daarvan het verzoek om middeling in behandeling te nemen en te verwerken. Bij het verzoek hoeven alleen nog de belastingjaren te worden vermeld.

Eind 2018 liet staatssecretaris Menno Snel van Financiën, bij de aanbieding van het rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’, weten dat de regeling misschien verdwijnt. Er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van de regeling, bleek uit de evaluatie, terwijl het de belastingdienst 15 FTE en € 1,1 miljoen aan uitvoeringskosten kost. Dit komt omdat de belastingdienst de verzoeken handmatig verwerkt en controleert. Jaarlijks maken ongeveer 50.000 belastingplichtigen gebruik van de middelingsregeling. Dit komt neer op een budgettair beslag van tussen de € 70 miljoen en € 90 miljoen.

Heeft u vragen over het middelingsverzoek? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.