Gesloten systeem

Bij aanwending van drijfmest of zuiveringsslib moet de bemester volledig tot de grond toe gesloten zijn. Dit geldt zowel voor grasland als voor bouwland. Systemen, waarbij u de mest via een open ribbel- of golfplatensysteem aanwendt is niet meer toegestaan. Ook een systeem, waarbij u op bouwland mest met een (omgekeerde) ‘ketsplaat’ verdeelt en met dezelfde machine direct onderwerkt is niet meer toegestaan.

Sleepvoet

Op klei- en veengrond mag u op grasland met een sleepvoetmachine drijfmest (en vloeibaar zuiveringsslib) op de grond aanwenden. Daarbij gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • De drijfmest wordt verdund met water (1 deel water op 2 delen mest).
  • Het gras moet eerst worden opgetild of zijdelings weggedrukt voordat de mest op de grond wordt gebracht.
  • De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn en moeten minimaal 15 cm uit elkaar liggen.

Andere systemen

Gebuikt u een zodenbemester of sleufkouter? De mest mag dan niet over de rand van de sleufjes komen. Lukt dat niet of is dat niet wenselijk? Ook dan zal u de mest moeten verdunnen en gelden de bovenstaande voorwaarden voor het aanwenden op de grond!

Controleer of uw mestaanwendsysteem of dat van uw loonwerker aan de nieuwe eisen voldoet. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.