Nieuws

Meer of minder graasdierpremie

Vanaf 2019 wordt alleen graasdierpremie uitgekeerd aan schapen en runderen die op niet-subsidiabele grond grazen. De ‘graslandcorrectie’ komt te vervallen. Deze wijzigingen kunnen ongunstig of juist gunstig uitvallen.

Niet-subsidiabele grond

Niet-subsidiabele gronden zijn gronden waarop u als feitelijke gebruiker geen betalingsrechten kunt aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn: heide, duinen, kwelders en stadsparken. Heeft u geen niet-subsidiabele grond in gebruik? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de graasdierpremie.

Onafgebroken weiden

Graasdieren die voor graasdierpremie in aanmerking komen moeten op 15 mei op uw bedrijf aanwezig zijn. Deze dieren moet u de gehele periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op uw niet-subsidiabele gronden laten weiden. U mag deze dieren wel voor 15 oktober afvoeren van uw bedrijf.

Correctie grasland vervalt

De correctie voor grasland komt te vervallen, omdat uw dieren alleen nog mogen grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond. Dit is gunstig als u bijvoorbeeld een (melk)veebedrijf met grasland heeft, waarbij betreffende schapen en/of runderen alleen weiden op niet-subsidiabele grond.

Ondergrens graasdierpremie vervalt

De ondergrens van € 1.000 komt te vervallen. Wel blijft de algemene ondergrens voor uitbetaling bedrijfstoeslag (€ 500) van kracht.

Wilt u weten wat de impact van deze wijzigingen is op uw bedrijf? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.