Nieuws

Kunt u wat doen in kader van het PAS?

Onlangs is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking gesteld. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u op dit moment doen?

Natuurbeschermingsvergunning

Heeft u een onherroepelijke Natuurbeschermingsvergunning? Dan heeft de uitspraak geen gevolgen voor deze vergunning. Let op: vaak is het ‘bemesten en weiden’ niet in de vergunning opgenomen. Dit kan nog wel gevolgen hebben (zie verderop). Heeft u een lopende vergunningsaanvraag of een aanvraag waartegen bezwaar/beroep loopt? Dan zal deze niet worden verleend als er sprake is van een toename van de stikstofdepositie.

Melding of vrijstelling

Heeft u een melding in het kader van het PAS gedaan? Of was uw bedrijf vrijgesteld voor de vergunnings- en meldingsplicht, omdat de stikstofdepositie onder de grenswaarde lag? In beide situaties bent u nu alsnog vergunningsplichtig. Zowel de melding als de vrijstelling is vervallen.

De Beleidsregels intern en extern salderen

Weiden en bemesten

Het beweiden en bemesten is normaliter niet opgenomen in de vergunning. De Raad van State stelt dat ook voor het beweiden en bemesten een vergunning nodig is. Op dit moment wordt hier niet actief op gehandhaafd.

En nu?

Heeft u een lopende vergunningsaanvraag? Dan kunt u mogelijk met een individuele beoordeling t.a.v. het aspect stikstofdepositie (bijv. intern of extern salderen), alsnog uw vergunning krijgen. Is uw melding of vrijstelling vervallen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor legalisatie van uw situatie.

Heeft u een melding gedaan of was u vrijgesteld? Wacht dan de ontwikkelingen af. Mogelijk dat uw situatie wordt gelegaliseerd.

Hieronder kunt u de volledige Agro nieuwsbrief lezen.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.