Voorgestelde normen

De normen voor de fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’ gaan omhoog. Voor de fosfaattoestand ‘hoog’ worden de normen verlaagd. Daarnaast wordt de fosfaatklasse ‘ruim’ toegevoegd. In tabel 1 vindt u de aangepaste indeling van de fosfaatklassen en de voorgestelde fosfaatgebruiksnormen. Naast de nieuwe normen zijn ook de huidige normen toegevoegd aan de tabel.

Bouwland ‘hoog’: extra norm

Heeft u bouwland met een fosfaattoestand hoog? Dan mag u onder voorwaarden de norm met 5 kg verhogen. U moet dan op de betreffende percelen minimaal 20 kg fosfaat per hectare aanwenden, afkomstig van één of meer van de volgende meststoffen:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden.
  • Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
  • Champost of Gft-compost of Groencompost.

Equivalente maatregel fosfaat vervalt

Vanwege bovenstaande aanpassingen vervalt per 1 januari 2020 de equivalente maatregel ‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen’.

Heeft u veel percelen die nog niet zijn bemonsterd, waardoor de fosfaattoestand ‘hoog’ wordt gehanteerd? Overweeg dan alsnog bemonstering, het belang wordt steeds groter!

Wilt u meer informatie over fosfaat? Lees dan onze Agro Nieuwsbrief.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.