Nieuws

Fosfaatruimte wijzigt vanaf 2020

Vanaf 2020 krijgt u te maken met aangepaste fosfaatgebruiksnormen. De wijzigingen zijn nog niet definitief, maar de kans dat dit doorgaat is echter groot. De wijzigingen zijn immers al eerder aangekondigd in het 6e Actieprogramma.

Voorgestelde normen

De normen voor de fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’ gaan omhoog. Voor de fosfaattoestand ‘hoog’ worden de normen verlaagd. Daarnaast wordt de fosfaatklasse ‘ruim’ toegevoegd. In tabel 1 vindt u de aangepaste indeling van de fosfaatklassen en de voorgestelde fosfaatgebruiksnormen. Naast de nieuwe normen zijn ook de huidige normen toegevoegd aan de tabel.

Bouwland ‘hoog’: extra norm

Heeft u bouwland met een fosfaattoestand hoog? Dan mag u onder voorwaarden de norm met 5 kg verhogen. U moet dan op de betreffende percelen minimaal 20 kg fosfaat per hectare aanwenden, afkomstig van één of meer van de volgende meststoffen:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden.
  • Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
  • Champost of Gft-compost of Groencompost.

Equivalente maatregel fosfaat vervalt

Vanwege bovenstaande aanpassingen vervalt per 1 januari 2020 de equivalente maatregel ‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen’.

Heeft u veel percelen die nog niet zijn bemonsterd, waardoor de fosfaattoestand ‘hoog’ wordt gehanteerd? Overweeg dan alsnog bemonstering, het belang wordt steeds groter!

Wilt u meer informatie over fosfaat? Lees dan onze Agro Nieuwsbrief.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.