Nieuws

Energiebesparingsplicht

Een groot aantal bedrijven in de agrarische sector hebben een groter gebruik dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent). U bent dan volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Informatieplicht

De overheid is van oordeel dat er te weinig zicht is op de resultaten van de energiebesparingsmaatregelen en verwacht ook dat de gestelde doelen niet worden gehaald. Om een beter inzicht te verkrijgen wordt het Activiteitenbesluit gewijzigd en treedt er met ingang van 1 juli 2019 een informatieplicht in werking. Bedrijven met een energiebesparingsplicht dienen dan via een digitaal registratiesysteem te melden welke maatregelen zijn hebben getroffen om op energie te besparen. Elke 4 jaar dient er een melding plaats te vinden. Het digitale registratiesysteem is momenteel nog niet beschikbaar.

Erkende Maatregelenlijsten voor Energiebesparingen

Voor 19 bedrijfstakken zijn/worden voor energiebesparingen zgn. “Erkende Maatregelenlijsten voor Energiebesparingen (EML) opgesteld. Een van deze bedrijfstakken is de agrarische sector. De belangrijkste maatregelen hebben betrekking op ventilatie, verlichting en koeling.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.