Blog

Einde van de coronamaatregelen: wat betekent dit voor de grensarbeider?

Na ruim anderhalf jaar lang afstand houden, mondkapjes dragen, gesloten horeca en vrijheidsbeperkende maatregelen, komen er voorzichtige versoepelingen in zowel België als Nederland. Wat betekent dit voor grensarbeiders? En nog belangrijker: wat kunt u als grensarbeider in de toekomst verwachten?

Grensarbeiders in Nederland en België

In onze eerdere blog vindt u een overzicht van de maatregelen voor grensarbeiders. In deze blog nemen we u mee naar de laatste updates en versoepelingen en schetsen we een beeld van de toekomst. Heeft u aanvullende of specifieke vragen, neem dan contact op met de specialisten van de België Desk!

Huidige maatregelen

Mondkapje en 1,5 meter afstand

Nederland laat vanaf 25 september zowel de 1,5 meterregel als de mondkapjesplicht los. Een mondkapje is op vele plekken niet langer verplicht, behalve in het openbaar vervoer en op aangewezen plekken.

België verschilt hiermee van Nederland. In België is het mondkapje op veel plaatsen nog altijd verplicht. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden is het mondkapje verplicht, is de stelregel.

Vaccinatie- en testbewijs

Zowel in Nederland als België zijn werknemers vrij om te kiezen of zij een vaccinatie willen. De werkgever mag een niet-gevaccineerde werknemer niet uitsluiten van werk of verlof laten opnemen. Let op: in sommige risico-sectoren, zoals de zorg, kunnen de regels anders zijn.

Vanaf 25 september is in Nederland bij bezoek aan de horeca of een evenement een vaccinatie-, test- of herstelbewijs verplicht. In België geldt die regel op dit moment niet.

Fiscale en sociale verzekeringen

Tussen de Nederlandse en Belgische overheid zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de gevolgen van de coronamaatregelen door grensarbeiders. Bij grensarbeiders gaan deze afspraken specifiek over welk land heffingsrecht heeft over het verdiende loon en in welk land de sociale verzekeringsplicht ligt. Ook voor ondernemers en zelfstandige zijn afspraken gemaakt. In ons eerdere blog schreven we hier al over.

Belastingheffing over het loon

Tussen Nederland en België is afgesproken dat er op het gebied van belastingheffing zo min mogelijk wijzigingen moesten komen door de coronamaatregelen. Grensarbeiders die thuiswerken zijn, onder voorwaarden, belast in het land waar ze normaal gesproken zouden werken. Belangrijk hierbij is dat de toepassing van deze regeling een keuze is van de werkgever. De werkgever mag er ook voor kiezen om de belastingheffing te splitsen tussen het werkland en het woonland van de grensarbeider. Deze regeling is geldig tot en met 30 september 2021. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de regeling vanaf 1 oktober zal zijn. Houdt u er rekening mee dat deze uitzondering, met de nieuwe versoepelingen, mogelijk verdwijnt. Verderop in dit artikel leest u wat dit voor u zou betekenen.

Sociale zekerheid

Ook over de sociale verzekeringen zijn er afspraken tussen Nederland en België gemaakt. Normaal gesproken zou bij substantieel thuiswerken de sociale verzekeringsplicht kunnen verschuiven naar het woonland. Echter, indien een grensarbeider door de coronamaatregelen verplicht of aanbevolen thuiswerkt, geldt er tot en met tenminste 31 december 2021 een uitzondering. De sociale verzekeringsplicht van het land waar normaal gesproken wordt gewerkt, blijft dan van kracht.

pensioenregeling

Hoe verder na corona?

Velen kunnen niet wachten tot het normale leven weer door kan gaan en de coronamaatregelen vervallen. Toch geven veel werknemers aan dat het (gedeeltelijk) thuiswerken goed bevalt. Ook  voor veel ondernemingen is dit een positieve zaak. Misschien geldt dit ook voor u.

Belastingheffing over het loon

Als de hierboven genoemde uitzonderingen voor de belastingheffing en sociale verzekeringsplicht niet langer van toepassing zijn, is de grensarbeider daar waar de werkzaamheden fysiek worden uitgevoerd, in principe belastingplichtig. Voor de thuiswerkdagen zal de heffing dan kunnen verplaatsen naar het woonland. De grensarbeider krijgt dan mogelijk te maken met de zogenoemde salary-split. In dat geval is het salaris in beide landen belast. Het salaris toerekenbaar aan de dagen dat vanuit huis gewerkt wordt, is dan belast in het woonland. Het andere deel van het salaris is belast in het land waar het werk wordt uitgevoerd.

De grensarbeider en de werkgever moeten dan rekening gaan houden met beide belastingstelsels. Dit kan echter ook voordelen bieden. Zo is er in Nederland nieuwe wetgeving over een onbelaste thuiswerkvergoeding in de maak. De verwachting is dat deze op Prinsjesdag (21 september 2021) gepresenteerd zal gaan worden. Wellicht heeft deze verandering ook invloed op de traditionele reisvergoeding voor woon-werkverkeer. Houd voor nieuws over dit onderwerp onze website in de gaten. Daarnaast heeft de werkgever wellicht nog ruimte binnen de WKR om de grensarbeider te helpen met zijn thuiswerkplek. Lees onze WKR-tips. Heeft u vragen? Wij kijken graag met u mee.

Update 22 september: op Prinsjesdag (21 september 2021) werd nieuwe wetgeving over een onbelaste thuiswerkvergoeding gepresenteerd. Bekijk de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het Belastingplan 2022 op onze overzichtspagina.

Sociale zekerheid

Een grensarbeider is verplicht sociaal verzekerd, daar waar hij of zij fysiek werkzaam is. In geval van een in Nederland woonachtige grensarbeider die werkt in België, is deze verplicht verzekerd in België. Gelukkig hoeft een grensarbeider zich, indien deze ook thuis gaat werken niet dubbel te verzekeren. Wanneer deze grensarbeider echter een substantieel deel van zijn werkzaamheden thuis in Nederland gaat verrichten, verschuift de verzekerplicht naar Nederland.

De impact op grensarbeiders in Nederland en België. Heeft u vragen?

De impact van de coronamaatregelen op grensarbeiders in Nederland en België kan dus groot zijn. Er zijn diverse regelingen waar grensarbeiders aanspraak op kunnen maken, zowel in Nederland als in België. Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe deze regelingen uitpakken in uw specifieke situatie? Neem dan eenvoudig contact op met de specialisten van onze België Desk.  Zij denken graag met u mee zodat u zich in deze periode volledig kan richten op (het voorbestaan van) uw onderneming.

Wilt u meer weten over wonen, werken of ondernemen over de Nederlands-Belgische grens? Via onze België Desk kennisbank houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke informatie.

Susanne Schorel – Willems LLM

010 - 48 00 155

06 - 57 28 87 99