Klantverhalen

Dubbelportret: Bakon Food Equipment

Lees hier het dubbelportret tussen Mary-Louise Wisse van Bakon Food Equipment en belastingadviseur Joanita de Pagter.

De adviseur naast de ondernemer

“Het is prettig samenwerken met Bakon Food Equipment. Mary-Louise staat open voor ideeën om binnen het personeelsbeleid verbeteringen aan te brengen, die goed zijn voor zowel de werknemers als de werkgever. Zij, en Naomi, hebben hart voor de zaak; ze proberen er voor iedereen het beste uit te halen.”
Joanita de Pagter is belastingadviseur en gespecialiseerd in de Loonbelasting. Een belangrijk onderdeel daarvan is de advisering omtrent de werkkostenregeling. Een collega bij Schipper Accountants vroeg haar mee te kijken naar de personeelsvergoedingen bij Bakon Food Equipment en de mogelijkheden binnen de Werkkostenregeling in 2020. De verhoging van de vrije ruimte van 1,7% naar 3% wilde Mary-Louise Wisse, hoofd personeelszaken, zo goed mogelijk benutten.

Vrije ruimte inzichtelijk maken

Joanita vertelt dat zij de eerste kennismaking direct benutte om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. “In zo’n eerste gesprek kijk ik vooral naar de bedrijfsactiviteiten en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers. Natuurlijk probeer ik ook inzichtelijk te krijgen wat er al gedaan is binnen de vrije ruimte en wat er nog aan mogelijkheden liggen. In dit geval was het al november, dus in zekere zin was haast geboden om nog binnen het jaar 2020 het maximale te kunnen realiseren.”

Introductie cafetaria-regeling

Bij Bakon Food Equipment ligt de focus op het benutten van de mogelijke personeelsvergoedingen en het aanpassen van de salarisadministratie naar de nieuwe werkelijkheid. In nauwe samenwerking met Sigma Personeelsdiensten is bekeken welke vergoedingen zo optimaal mogelijk benut en verwerkt konden worden. Uiteindelijk werd het invoeren van de cafetaria-regeling een belangrijk advies van Joanita, dat ook direct werd overgenomen door Mary-Louise. Kortweg betekent dit dat werknemers brutoloon inruilen voor een nettoloon bestanddeel. “Deze uitruilregeling hebben we in korte tijd volledig geschreven en verwerkt”, legt Joanita uit. “Het jaar liep op zijn einde, dus daar was haast bij.”

WKR-check

Om goed te kunnen beoordelen wat er binnen Bakon Food Equipment gedaan werd met de werkkostenregeling voerde Joanita ook een WKR-check uit. De aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen, werden opnieuw besproken met Mary-Louise en met financieel medewerker Naomi Gaakeer. “We hebben onder andere afspraken gemaakt over hoe je zaken die betrekking hebben op de WKR zo goed mogelijk kunt vastleggen”, vertelt Joanita. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om consistent te zijn en altijd dezelfde grootboekrekeningen te gebruiken. Op die manier heb je namelijk steeds direct een goed inzicht in waar je staat binnen de werkkostenregeling en de vrije ruimte. Om dit voor Naomi zo makkelijk mogelijk te maken, heb ik een boekingshandleiding geschreven. Daarin staan de meest voorkomende verstrekkingen en de bijbehorende grootboekrekeningen.”

Voorwaarden vastleggen

Voor het komende jaar staat opnieuw de inzet van de werkkostenregeling op de agenda, maar ook de opzet van een personeelshandboek. “Het is belangrijk dat de voorwaarden, die horen bij de verschillende fiscale faciliteiten goed vastliggen en aansluiten bij de wetgeving. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van werkkleding. We zijn van plan om ook dit komend jaar verder te stroomlijnen.”

Het is altijd belangrijk om aandacht te besteden aan de tevredenheid van de medewerkers en zéker tijdens de coronapandemie.

Mary-Louise Wisse - Bakon Food Equipment

De ondernemer naast de adviseur

Voor Bakon Food Equipment in Goes was verruiming van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling 2020 het moment om de vergoedingen en verstrekkingen eens goed onder de loep te nemen. “Het is altijd belangrijk om aandacht te besteden aan de tevredenheid van de medewerkers en zéker tijdens de coronapandemie. We willen graag iets extra’s doen binnen de vrije ruimte en hebben samen met Joanita de Pagter de verschillende mogelijkheden onderzocht.”

Mary-Louise Wisse is hoofd personeelszaken bij Bakon Food Equipment. Haar collega Naomi Gaakeer werkt als financieel medewerker. In totaal zijn bij het bedrijf ruim 50 medewerkers actief. Zij werken samen aan de engineering en productie van bakkerijmachines, die gericht zijn op de afwerking van banket. Naast standaard machines voor de ambachtelijke banketbakker, produceren zij ook grote industriële machines en productielijnen volgens specificaties van de klant. De machines vinden wereldwijd hun weg.

Bruto-netto voordeel goed benutten

Bakon Food Equipment werkt al een flink aantal jaren samen met Schipper Accountants en Sigma Personeelsdiensten. Om die reden was het logisch om de vraag over de Werkkostenregeling ook bij hen neer te leggen. “Normaal organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks een personeelsfeest. Dat kon dit jaar niet. En alleen het verstrekken van een kerstgeschenk vonden we wel erg karig. Met de vrije ruimte binnen werkkostenregeling kun je de medewerkers tegemoetkomen. Het bruto-netto voordeel is aantrekkelijk om te benutten.”

Vakantie-uren besteden

Om daadwerkelijk met de vraagstelling aan de slag te kunnen, volgden diverse gesprekken met belastingadviseur Joanita de Pagter. “Gelet op het stuwmeer aan vakantiedagen dat de medewerkers hadden, adviseerde zij ons te werken met een cafetariaregeling. Daarbij konden werknemers 500 euro aan belaste vakantie-uren uitruilen tegen een onbelast beloningscomponent zoals een bureau voor thuis. Joanita heeft ons geholpen om dit ook contractueel allemaal in goede banen te leiden. Het is erg fijn dat ze dit op zo’n korte termijn heeft kunnen realiseren. Het liep namelijk al tegen het einde van het jaar.”

Inzicht in financiële administratie

Naomi vertelt dat zij daarnaast van Joanita belangrijke handvatten heeft gekregen voor de financiële administratie. “De administratie was niet goed ingericht voor de WKR. Joanita heeft me geholpen om alles administratief op de juiste manier te verwerken. Ook heb ik inzicht gekregen in alle regels. Het is behoorlijk complex, dus het is erg fijn om nu te weten wat waaronder valt.”

Werkkostenregeling 2021

Over de samenwerking met Joanita en Schipper Accountants in het algemeen zijn Mary-Louis en Naomi erg tevreden. “Joanita is een prettige gesprekspartner met veel kennis over de soms ingewikkelde mogelijkheden, die de verschillende regelingen kunnen bieden. Ze is altijd goed bereikbaar en reageert snel, dat blijkt wel uit de manier waarop ze de cafetaria-regeling heeft opgepakt. Maar ook nu is ze er voor ons. Soms pakken we even de telefoon om kort iets te toetsen. Om die reden pakken we ook komend jaar de WKR graag samen met haar op.”

Joanita de Pagter

Joanita de Pagter

06 - 23 50 84 28