Ondernemen tijdens de coronacrisis

Sectorale maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de gevolgen voor mensen en bedrijven zoveel mogelijk op te vangen. Omdat specifieke sectoren echt hard worden getroffen heeft het kabinet voor deze sectoren extra steunmaatregelen ingesteld. Op deze pagina houden we u op de hoogte van deze extra sectorale maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Let op: algemene coronasteun stopt per 1 oktober

De algemene coronasteun voor bedrijven en ondernemers stopt per 1 oktober 2021. Het besluit geldt onder andere voor de NOW (tegemoetkoming loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen. Ook de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen vervalt. Enkel een aantal zwaar getroffen sectoren kunnen na 1 oktober nog op steun rekenen.

Maatregelen cultuur

De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt  45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en  25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde kwartaal voortgezet met een bedrag van  25,75 miljoen. 

Maatregelen sport

De specifieke steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal verlengd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. Met het steunpakket wordt de infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en ijsbanen ondersteund. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar. 

Maatregelen dierentuinen

De steunmaatregel voor dierentuinen wordt verlengd voor het tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 42,5 miljoen beschikbaar, maar omdat dierentuinen vanaf 19 mei gedeeltelijk weer mogen openen, wordt het subsidiebedrag hiervoor gecorrigeerd. 

Voucherkredietfaciliteit reisbranche

De voucherkredietfaciliteit helpt reisorganisaties om reissommen van geannuleerde pakketreizen aan consumenten terug te betalen. Reisgarantiefondsen kunnen via de regeling een aanvullende lening van de overheid krijgen, waarmee ze vervolgens een lening kunnen verstrekken aan reisorganisaties voor het terugbetalen van vouchers aan consumenten.

Garantiefonds evenementenbranche

Als de maatregelen voor corona weer worden versoepeld, zal er voor de evenementenbranche een verhoogd risico op annulering blijven. Het kabinet gaat deze sector helpen met een garantiefonds. Ondernemers kunnen dan evenementen organiseren en terugvallen op het garantiefonds als er onverhoopt toch moet worden geannuleerd. 

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (OVGD)

Winkeliers die gedwongen zijn hun deuren te sluiten, krijgen een eenmalige tegemoetkoming die is bedoeld ter compensatie van de waardedaling van hun omzet. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het omzetverlies, maar bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies. Het omzetverlies moet wel minimaal 30% zijn. Het maximale bedrag van de compensatie is €20.160.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.