Ondernemen tijdens de coronacrisis

Sectorale maatregelen coronavirus

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de gevolgen voor mensen en bedrijven zoveel mogelijk op te vangen. Omdat specifieke sectoren echt hard worden getroffen heeft het kabinet voor deze sectoren extra steunmaatregelen ingesteld. Op deze pagina houden we u op de hoogte van deze extra sectorale maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Coronasteun cultuur

Door de lockdown van december 2021 ging de culturele sector op slot. Musea en opengestelde monumenten zijn gesloten en voorstellingen kunnen niet langer plaatsvinden. In aanvulling op het eerdere steunpakket stelt het kabinet extra geld beschikbaar.

Coronasteun sport

De eerdere compensatieregelingen TASO en TVS worden doorgezet, om de sportsector te compenseren voor vaste lasten en de huurkosten. Ook hebben gemeenten de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Garantiefonds evenementenbranche

Als de maatregelen voor corona weer worden versoepeld, zal er voor de evenementenbranche een verhoogd risico op annulering blijven. Het kabinet gaat deze sector helpen met een garantiefonds. Ondernemers kunnen dan evenementen organiseren en terugvallen op het garantiefonds als er onverhoopt toch moet worden geannuleerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.