Ondernemen tijdens de coronacrisis

Overige maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de gevolgen voor mensen en bedrijven zoveel mogelijk op te vangen. Veel maatregelen treden direct of op korte termijn in werking, en zijn bovendien laagdrempelig in toepassing. In veel gevallen moeten de exacte voorwaarden echter nog wel worden uitgewerkt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle overige maatregelen en de eventuele updates hierin. Maatregelen op het gebied van fiscaliteitwerknemers & zelfstandig ondernemers en de liquiditeit van bedrijven worden op andere pagina’s uiteengezet. 

Kosten kinderopvang 

Het kabinet doet een oproep om facturen van kinderopvang te blijven betalen, ondanks dat er niet (geheel) gebruik wordt gemaakt van de opvang. Enerzijds blijft daarmee het recht op kinderopvangtoeslag bestaan en anderzijds blijft de opvangplek behouden. Daarnaast worden ouders opgeroepen ook de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie te blijven voldoen. Samen met het ministerie van Financiën bekijkt Sociale Zaken momenteel of deze uitgaven achteraf gerepareerd kunnen worden.

Update 21-12: net als in het voorjaar zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van kinderopvang, nu ze daarvan geen gebruik kunnen maken. De regeling zal gelijk zijn aan de eerdere regeling en gelden dus voor zowel de reguliere kinderopvang als voor gemeentelijke regelingen.

Update 20-03: het kabinet gaat kinderopvang tijdens coronacrisis vergoeden zolang de kinderopvangcentra gesloten zijn. Alle ouders waarvan de kinderen normaal naar de kinderopvang gaan, krijgen hun geld terug. De regeling geldt zowel voor ouders die hun kinderen nu niet naar de opvang kunnen brengen, als ouders met bijzondere beroepen die hun kinderen daar nu wel moeten brengen. Let op: de factuur van de opvang moet wel eerst worden voldaan. Het geld wordt later op de rekening teruggestort.

Update 21-04: Inmiddels is duidelijk geworden dat de overheid de vergoeding voor de eigen bijdrage van de kinderopvang in juni en juli zal uitbetalen. De uitbetaling van de vergoeding verloopt via de Sociale Verzekeringsbank rechtstreeks aan de ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen. Lees verder…

Op 19 mei is bekend gemaakt dat de basisscholen en de kinderopvang per 8 juni weer volledig open gaan. De vergoeding voor de kosten van de kinderopvang loopt daarmee tot 7 juni. 

Sportscholen

Update 21-12: ook sportscholen zijn sinds 14 december weer gesloten. Net als in het voorjaar kunnen zij gebruikmaken van het lage btw-tarief voor online lessen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.