Ondernemen tijdens de coronacrisis

Coronamaatregelen voor werknemers en zzp’ers

De impact van het coronavirus is groot. Door benodigde veiligheidsmaatregelen heeft u mogelijk uw dienstverlening moeten aanpassen of uw productie moeten stilleggen. U en uw eventuele werknemers zitten thuis waardoor werkzaamheden niet, of niet naar behoren, kunnen worden uitgevoerd. Om de vergaande gevolgen van deze situatie zo goed mogelijk op te vangen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd om getroffen bedrijven en personen hierin te ondersteunen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen voor ondernemers, werknemers en zzp’ers. 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. De NOW vervangt per direct de reeds bestaande Werktijdverkorting regeling (wtv). De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers, op een snellere wijze financieel tegemoet te komen dan dat de wtv-regeling dit toelaat.

Op dinsdag 31 maart zijn de voorwaarden van de NOW-regeling bekendgemaakt. Ondernemers die aanspraak willen maken op de regeling kunnen vanaf 6 april een aanvraag indienen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Lees verder…

Update NOW Noodpakket 3

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd. De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. Lees verder..

Update NOW Noodpakket 2

Op 20 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat er een derde wijziging komt in de NOW-regeling. In dit artikel hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Als onderdeel van het tweede noodpakket vanuit de overheid is ook bekend geworden dat de regeling met vier maanden wordt verlengd. De verlengde NOW-regeling (NOW 2) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als NOW 1,  maar bevat ook enkele wijzigingen en aanvullende voorwaarden ter opzichte van NOW 1. Lees hier meer over de NOW 2. 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure van maximaal 4 weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De maximale ondersteuning bedraagt € 1.500 per maand. Lees hier meer over de regeling. 

Update Noodpakket 3: Tozo, introductie vermogenstoets
Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0 kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoetsLees verder..

Update Noodpakket 2: Verlenging Tozo-regeling
Op 20 mei heeft het kabinet het tweede noodsteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Onder dit tweede pakket wordt de Tozo-regeling voor een periode van 4 maanden, maar wel met een aangescherpte voorwaarden, verlengd. Lees hier meer over de verlenging van de Tozo

Differentiatie WW-premie

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moeten werkgevers lager WW-premies afdragen voor vaste contracten en hoge WW-premies voor flexibele contracten. Voor werknemers met een vast contract die in een jaar meer dan 30% overwerken moet eveneens met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden afgedragen. Deze regeling zal worden versoepeld voor branches waar overwerk door de crisis nodig is (bijvoorbeeld de zorg). 

Als overgangsmaatregel was het toegestaan de lage WW-premie toe te passen als het vaste contract vóór 1 april 2020 op schrift was gesteld. Dit coulanceregime voor werknemers die eind 2019 in dienst waren, wordt nu verlengd tot 1 juli 2020. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.