Ondernemen tijdens de coronacrisis

Coronamaatregelen voor werknemers en zzp’ers

De impact van het coronavirus is groot. Door benodigde veiligheidsmaatregelen heeft u mogelijk uw dienstverlening moeten aanpassen of uw productie moeten stilleggen. U en uw eventuele werknemers zitten thuis waardoor werkzaamheden niet, of niet naar behoren, kunnen worden uitgevoerd. Om de vergaande gevolgen van deze situatie zo goed mogelijk op te vangen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd om getroffen bedrijven en personen hierin te ondersteunen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen voor ondernemers, werknemers en zzp’ers. 

Let op: algemene coronasteun stopt per 1 oktober

De algemene coronasteun voor bedrijven en ondernemers stopt per 1 oktober 2021. Het besluit geldt onder andere voor de NOW (tegemoetkoming loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen. Ook de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen vervalt. Enkel een aantal zwaar getroffen sectoren kunnen na 1 oktober nog op steun rekenen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanuit het Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 80% van de loonsom.

Bekijk hier de meest recente berichtgeving over dit onderwerp →


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)

De Tozo-regeling is bedoeld om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen in de kosten van het levensonderhoud op het sociaal minimum. De maximale ondersteuning bedraagt € 1.500 per maand. Tegemoetkomingen in het levensonderhoud hoeven niet te worden terugbetaald. Daarnaast biedt de Tozo zelfstandigen ook de mogelijkheid om een bedrijfslening aan te vragen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Bekijk hier de meest recente berichtgeving over dit onderwerp →

Differentiatie WW-premie

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moeten werkgevers lager WW-premies afdragen voor vaste contracten en hoge WW-premies voor flexibele contracten. Voor werknemers met een vast contract die in een jaar meer dan 30% overwerken moet eveneens met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden afgedragen. Deze regeling is versoepeld voor branches waar overwerk door de crisis nodig is (bijvoorbeeld de zorg). 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.